Turisticko-sportovní kurz Chorvatsko 2022

termínu od 2.9.2022 do 13.9.2022 fotografie budou zde – Chorvatsko 2022  (již opravený odkaz) Dojeli dobře, už si užívají moře, sluníčka a sportovních aktivit. Na pláži je letos slabší signál, takže fotky budou přidávány se zpožděním:-) 

Ovoce a zelenina do škol v roce 2022/2023

dovolujeme si Vás informovat, že dle oznámení Státního zemědělského intervenčního fondu, vydaném na základě vyjádření Ministerstva zemědělství ze dne 30.8.2022, došlo v projektu Ovoce a zelenina do škol k zásadní změně, a to zúžení cílové skupiny pouze na žáky I. stupně základních škol, včetně přípravných tříd ZŠ nebo přípravného stupně základních speciálních škol.  Děkujeme.

Informace – slavnostní zahájení školního roku 2022/2023

Informace – slavnostní zahájení školního roku 2022/2023 Škola je otevřena od 7,30hod.. Od 7,50 – 8,00 hod. proběhne ve třídě prezence žáků, poté se žáci s třídním učitelem přesunou před budovu školy, kde se bude konat slavnostní zahájení školního roku, Po ukončení se žáci přesunou zpět do třídy, kde jim budou sděleny organizační informace pro další…

Přírodovědný klokan 2022

I letos se žáci 8. a 9. třídy zapojili do přírodovědné soutěže Přírodovědný klokan. Řešili úkoly z chemie, fyziky, zeměpisu, přírodopisu a matematiky. Celkem se zapojilo 14 žáků, z toho bylo 11 žáků z 9.třídy a 3 žáci z 8. třídy. Nejlepší řešitelé: 1.místo: Hartlová Mariana 9.A   (celkem 53 bodů) 2.místo: Stoklasová Tereza 8.tř (celkem…