I letos se žáci 8. a 9. třídy zapojili do přírodovědné soutěže Přírodovědný klokan. Řešili úkoly z chemie, fyziky, zeměpisu, přírodopisu a matematiky.

Celkem se zapojilo 14 žáků, z toho bylo 11 žáků z 9.třídy a 3 žáci z 8. třídy.

Nejlepší řešitelé:

1.místo: Hartlová Mariana 9.A   (celkem 53 bodů)

2.místo: Stoklasová Tereza 8.tř (celkem 50 bodů)

3.místo: Mižďochová Stela 8.tř. ( celkem 44 bodů)

Všech účastníkům gratulujeme!