Rozhodnutí o přijetí žáků k základnímu vzdělávání od školního roku 2024/2025

Ředitel základní školy, jejíž činnost vykonává Mgr. Robert Lindert, jako věcně a místně příslušný správní orgán ve smyslu ustanovení §46, § 165 odst. 2 písm. e) a § 183odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, rozhodl, že vyhovuje žádosti o…

Společně za lepším prostředím

V pátek 5. dubna se stovka žáků 2.stupně zapojila do celostátní akce Ukliďme Česko. Nejprve se seznámili ve škole se smyslem akce a vyfasovali rukavice a pytle na odpad. Následně v doprovodu učitelů vyrazili k řece Olši, do okolí vlakového nádraží a k hájence  (více Aktuality – akce školy) fotografie z akce 

Zápis do 1.třídy

Zápis do 1.třídy pro budoucí prvňáčky se bude konat v budově Základní školy Dětmarovice –  1. patro, a to  v termínech: úterý 9.dubna 2024 od 13,00 do 16,30 hodin (pro děti z MŠ Dětmarovice Střed) středa 10.dubna 2024 od 13,00 do 16,30 hodin (pro děti z MŠ Dětmarovice Koukolná) děti z jiných mateřských školek mohou přijít buď…

Na každou nožku jinou ponožku…

Dne 21. března 2024 jsme na školních chodbách potkávali žáky a některé učitele s rozdílnými ponožkami. Důvod byl jasný – připomněli jsme si Světový den Downova syndromu neboli Ponožkový den.  Po celý den se o problematice postižení ve třídách mluvilo, žáci starších ročníků dokonce poznali, jak se toto postižení odráží v dílech českých spisovatelů a…