Podzimní úklid

Žáci ze školní družiny se zapojili do podzimního úklidu, aby i jejich hřiště bylo bez listí a mohli si stavět své domečky pro zvířátka a hrát si na honěnou.