DOUČOVÁNÍ ŽÁKŮ ŠKOL

 • Realizace investice 3.2.3. NÁRODNÍHO PLÁNU OBNOVY
 • Investice reaguje na potřebu podpory vzdělávání žáků ohrožených školním neúspěchem v reakci na nemožnost realizace prezenční výuky ve školách během pandemie covid-19.
 • plakát projektu

ŠABLONY PRO ZŠ A MŠ III

Projekt Šablony pro ZŠ a MŠ III je spolufinancován Evropskou unií. Aktivity jsou zaměřeny na kombinaci následujících témat: personální podpora v podobě školních asistentů v MŠ i ZŠ a projektové dny ve výuce i mimo školu. Realizace je plánována na období od 1.2.2021 do 31.1.2023.

ŠABLONY PRO ZŠ A MŠ II

Projekt Šablony pro ZŠ a MŠ II je spolufinancován Evropskou unií. Projekt je zaměřen na kombinaci následujících témat: personální podpora, osobnostně profesní rozvoj pedagogů a podpora extrakurikulárních aktivit. Je realizován v období od 1.2.2019 do 31.7.2021.

Ozdravné pobyty

Jsou projekty  spolufinancované  Státním fondem životního prostředí České republiky na základě rozhodnutí ministra životního prostředí.

Cílem Výzev je zlepšení  znalosti a dovednosti žáků v environmentální oblasti a v oblasti udržitelného rozvoje prostřednictvím ozdravných pobytů.

Ozdravný pobyt –  VÝZVA Č. 13/2017

Rok 2019

V termínu  1.4.-7.4.2019 se uskutečnil  1. turnus   ozdravných pobytů  „Putování za krásami Jeseníků“   v lokalitě Karlov pod Pradědem – Malá Morávka na hotelu  Moravice,  kterého se zúčastnilo 40 žáků.   2. turnus  ozdravného pobytu ve stejné lokalitě probíhal v termínu 7.4.-13.4.209 a zúčastnilo se ho 34 žáků.

Ozdravným pobytem žáky provázel „Dráček Ekologáček“, který dětem hravou formou pomohl porozumět pojmům souvisejícím s ekologií a ochranou životního prostředí. Žáci již dokážou hovořit o environmentálních problémech, uvědomují si nutnost péče o přírodu a důležitost ochrany ovzduší. Chápou závislosti organizmu na prostředí, ve kterém žije, dokážou rozlišit přírodní a umělá společenstva, uvést příklady správného a špatného chování k životnímu prostředí.

Výuka probíhala ve vnitřních prostorách podle plánu v omezeném čase tak, aby žáci trávili co nejvíce času v přírodě, v čistém ovzduší, kde na vycházkách prováděli praktická pozorování, pokusy, poznávali rostliny a živočichy, turistické značky, pracovali s mapou, hráli hry s přírodní a ekologickou tématikou,  seznámili se s projevy lidského vandalství. Žáci získali nové poznatky o hospodaření s odpady, způsobech  recyklace,  šetření  energiemi  a ochraně ovzduší.

Žáci 4. ročníku se také zúčastnili besedy s místními myslivci, jejichž poutavý výklad s praktickými ukázkami všechny zaujal. Žáci během pobytu soutěžili v družstvech, svou fyzickou zdatnost prokázali v lesní olympiádě, míčových a sportovních hrách ve venkovním víceúčelovém sportovním areálu a při kratších túrách po okolí. Kreativita se projevila při práci s přírodninami, kdy žáci stavěli domečky pro skřítky. Z přírodnin (kamínků, větviček, mechu, listí,…) vytvářeli také prostorové  koláže.

Zpestřením pobytu pro žáky třídy 4. B byl celodenní výlet do Karlovy Studánky, kde zhlédli vodopády, ochutnali léčivý minerální pramen a v lázeňské cukrárně si pochutnali  na výborných zákuscích.

S počasím, přírodou, ubytováním, stravou, vstřícností personálu i připraveným celodenním programem byli všichni spokojeni.

 Mgr. Klusová

       

 

 

 

 

 

 

 

 

Rok 2020

S ohledem na nouzový stav spojený s epidemií COVID-19 a omezení pohybu obyvatel dle nařízení vlády jsme museli zrušit konání dalších turnusů ozdravných pobytů  „Putování za krásami Jeseníků“      v lokalitě Karlov pod Pradědem – Malá Morávka na hotelu  Moravice v termínech 18.4.-24.4. a 24.4.-30.4.2020.

Rok 2021

Vzhledem k pandemické situaci kolem COVID-19 nebudeme moci ani v tomto roce zrealizovat ozdravné pobyty žáků v termínech 12.4.-18.4. a 18.4.-24.4.2021  (přesunuté turnusy z roku 2020). Projekt není prodloužen, bude ukončen.

Ozdravný pobyt – VÝZVA Č. 6/2019

Rok 2021 

Vzhledem k pandemické situaci kolem COVID-19 nebudeme moci v tomto roce zrealizovat „Ozdravný pobyt žáků Základní školy Dětmarovice“ v Horském hotelu  Excelsior v Horní Lomné v termínu 12.-18.4.2021.

Místní akční plán rozvoje vzdělávání v ORP Karviná II

Místní akční plán rozvoje vzdělávání v ORP Karviná II pod reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0008623 plynule navazuje na Místní akční plán rozvoje vzdělávání v ORP Karviná I.

Plakát projektu: zde

Informace k projektu: zde

Aktivity a informace z projektu naleznete:  

Ovoce a zelenina do škol + Mléko do škol

Již od roku 2017 jsme zapojeni do školního projektu, který se skládá z programů Ovoce a zelenina do škol a Mléko do škol, prostřednictvím kterých žákům do základních škol po celé České republice pravidelně a zdarma dodáváme zdravé svačiny v podobě ovoce, zeleniny, mléka a mléčných výrobků. Dodávky do škol jsou financovány ze státních prostředků za finanční spoluúčasti Evropské unie.

Cílem projektu je zlepšení stravovacích návyků a tím i zdraví dětí zvýšením spotřeby ovoce, zeleniny, mléka a mléčných výrobků. Dále formou doprovodných vzdělávacích opatření, jako jsou například ochutnávky produktů, zvyšování znalostí žáků o zemědělských produktech a zdravé výživě formou plakátků a her pro žáky.

Ukončené projekty:

Naše škola se v dřívějších letech zapojila i do těchto projektů:

 • Šablony pro ZŠ a MŠ I
 • Místní akční plán rozvoje vzdělávání v ORP Karviná
 • Čokoládová tretra 2019
 • Oranžová učebna – “Veselé ampéry”  – Nadace ČEZ
 • Ozdravné pobyty
 • Stínování žáků ZŠ Dětmarovice (šk.r. 2016/2017) ve spolupráci se Středním odborným učilištěm DAKOL, s.r.o.
 • Visegrad Fund – Zhluboka se nadechni – prezentace žáků z výsledků měření
 • Čtu, čteš, čteme – výzva 56
 • Technika nás baví – výzva 57
 • Comeninus Regio
 • Společné řešení pro lepší učení
 • Učitelé on-line
 • Projekt “TECHKOM” 2013-2015
 • Projekt “NATTECH MSK” – Podpora přírodovědného a technického vzdělávání v Moravskoslezském kraji (NatTech MSK)