Modernizace vnitřní konektivity v ZŠ Dětmarovice

Šablony pro MŠ a ZŠ I – OP JAK

Projekt Šablony pro MŠ a ZŠ I – OP JAK s registračním číslem:  CZ.02.02.XX/00/22_002/0003247 je spolufinancován Evropskou unií. Aktivity jsou zaměřeny na kombinaci následujících témat:

  • Personální podpora v podobě školních asistentů v MŠ i ZŠ
  • Vzdělávání pracovníků MŠ, ZŠ a ŠD
  • Inovativní vzdělávání  v ŠD

Realizace je plánována na období od 1.2.2023 do 31.12.2025.

DOUČOVÁNÍ ŽÁKŮ ŠKOL

  • Realizace investice 3.2.3. NÁRODNÍHO PLÁNU OBNOVY
  • Investice reaguje na potřebu podpory vzdělávání žáků ohrožených školním neúspěchem v reakci na nemožnost realizace prezenční výuky ve školách během pandemie covid-19.
  • plakát projektu
  • pro zákonné zástupce: více informací  naleznete na stránkách – https://doucovani.edu.cz/pro-rodice

Digitalizujeme školu

  • REALIZACE INVESTICE NÁRODNÍHO PLÁNU OBNOVY – KOMPONENTA 3.1
  • V rámci komponenty 3.1 Inovace ve vzdělávání v kontextu digitalizace investice přispívá na vybavení žáků digitálními technologiemi pro rozvoj jejich informatického myšlení a digitálních kompetencí a na prevenci digitální propasti.
  • plakát projektu

Škola v rámci projektu nabízí žákům v případě potřeby – notebook nebo tablet. Cílem je zpřístupnění mobilních digitálních zařízení ve vzdělávání všem žákům, kteří jsou znevýhodněni tím, že nemají vlastní zařízení.

ŠABLONY PRO ZŠ A MŠ III

Projekt Šablony pro ZŠ a MŠ III je spolufinancován Evropskou unií. Aktivity jsou zaměřeny na kombinaci následujících témat: personální podpora v podobě školních asistentů v MŠ i ZŠ a projektové dny ve výuce i mimo školu. Realizace je plánována na období od 1.2.2021 do 31.1.2023.

Ozdravné pobyty

Jsou projekty  spolufinancované  Státním fondem životního prostředí České republiky na základě rozhodnutí ministra životního prostředí.

Cílem Výzev je zlepšení  znalosti a dovednosti žáků v environmentální oblasti a v oblasti udržitelného rozvoje prostřednictvím ozdravných pobytů.

Ozdravný pobyt –  VÝZVA Č. 13/2017

Rok 2019

V termínu  1.4.-7.4.2019 se uskutečnil  1. turnus   ozdravných pobytů  „Putování za krásami Jeseníků“   v lokalitě Karlov pod Pradědem – Malá Morávka na hotelu  Moravice,  kterého se zúčastnilo 40 žáků.   2. turnus  ozdravného pobytu ve stejné lokalitě probíhal v termínu 7.4.-13.4.209 a zúčastnilo se ho 34 žáků.

Ozdravným pobytem žáky provázel „Dráček Ekologáček“, který dětem hravou formou pomohl porozumět pojmům souvisejícím s ekologií a ochranou životního prostředí. Žáci již dokážou hovořit o environmentálních problémech, uvědomují si nutnost péče o přírodu a důležitost ochrany ovzduší. Chápou závislosti organizmu na prostředí, ve kterém žije, dokážou rozlišit přírodní a umělá společenstva, uvést příklady správného a špatného chování k životnímu prostředí.

Výuka probíhala ve vnitřních prostorách podle plánu v omezeném čase tak, aby žáci trávili co nejvíce času v přírodě, v čistém ovzduší, kde na vycházkách prováděli praktická pozorování, pokusy, poznávali rostliny a živočichy, turistické značky, pracovali s mapou, hráli hry s přírodní a ekologickou tématikou,  seznámili se s projevy lidského vandalství. Žáci získali nové poznatky o hospodaření s odpady, způsobech  recyklace,  šetření  energiemi  a ochraně ovzduší.

Žáci 4. ročníku se také zúčastnili besedy s místními myslivci, jejichž poutavý výklad s praktickými ukázkami všechny zaujal. Žáci během pobytu soutěžili v družstvech, svou fyzickou zdatnost prokázali v lesní olympiádě, míčových a sportovních hrách ve venkovním víceúčelovém sportovním areálu a při kratších túrách po okolí. Kreativita se projevila při práci s přírodninami, kdy žáci stavěli domečky pro skřítky. Z přírodnin (kamínků, větviček, mechu, listí,…) vytvářeli také prostorové  koláže.

Zpestřením pobytu pro žáky třídy 4. B byl celodenní výlet do Karlovy Studánky, kde zhlédli vodopády, ochutnali léčivý minerální pramen a v lázeňské cukrárně si pochutnali  na výborných zákuscích.

S počasím, přírodou, ubytováním, stravou, vstřícností personálu i připraveným celodenním programem byli všichni spokojeni.

 Mgr. Klusová

       

 

 

 

 

 

 

 

 

Rok 2020

S ohledem na nouzový stav spojený s epidemií COVID-19 a omezení pohybu obyvatel dle nařízení vlády jsme museli zrušit konání dalších turnusů ozdravných pobytů  „Putování za krásami Jeseníků“      v lokalitě Karlov pod Pradědem – Malá Morávka na hotelu  Moravice v termínech 18.4.-24.4. a 24.4.-30.4.2020.

Rok 2021

Vzhledem k pandemické situaci kolem COVID-19 nebudeme moci ani v tomto roce zrealizovat ozdravné pobyty žáků v termínech 12.4.-18.4. a 18.4.-24.4.2021  (přesunuté turnusy z roku 2020). Projekt není prodloužen, bude ukončen.

Ozdravný pobyt – VÝZVA Č. 6/2019

Rok 2021 

Vzhledem k pandemické situaci kolem COVID-19 nebudeme moci v tomto roce zrealizovat „Ozdravný pobyt žáků Základní školy Dětmarovice“ v Horském hotelu  Excelsior v Horní Lomné v termínu 12.-18.4.2021.

Místní akční plán rozvoje vzdělávání v ORP Karviná II

Místní akční plán rozvoje vzdělávání v ORP Karviná II pod reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0008623 plynule navazuje na Místní akční plán rozvoje vzdělávání v ORP Karviná I.

Plakát projektu: zde

Informace k projektu: zde

Aktivity a informace z projektu naleznete:  

Ovoce a zelenina do škol + Mléko do škol

Již od roku 2017 jsme zapojeni do školního projektu, který se skládá z programů Ovoce a zelenina do škol a Mléko do škol, prostřednictvím kterých žákům do základních škol po celé České republice pravidelně a zdarma dodáváme zdravé svačiny v podobě ovoce, zeleniny, mléka a mléčných výrobků. Dodávky do škol jsou financovány ze státních prostředků za finanční spoluúčasti Evropské unie.

Cílem projektu je zlepšení stravovacích návyků a tím i zdraví dětí zvýšením spotřeby ovoce, zeleniny, mléka a mléčných výrobků. Dále formou doprovodných vzdělávacích opatření, jako jsou například ochutnávky produktů, zvyšování znalostí žáků o zemědělských produktech a zdravé výživě formou plakátků a her pro žáky.

Ukončené projekty:

Naše škola se v dřívějších letech zapojila i do těchto projektů: