Členové Školské rady

Členové školské rady z řad pedagogických zaměstnanců:

  Mgr. Monika Stašková                      staskova@zsdetmarovice.cz 
  Mgr. Hedvika Bestová                      schiesselova@zsdetmarovice.cz

Členové školské rady jmenovaní zřizovatelem:  

Mgr. Michaela Kaděrová                      kaderm@seznam.cz
 Ing. Leonard Mynář                             leonard.mynar@atlas.cz

Členové školské rady z řad zákonných zástupců nezletilých žáků:

Michaela  Gilarová   

Ing. Andrea Venclová                            andrea.venclova@seznam.cz

Funkční období školské rady je tříleté, toto složení je pro období leden 2021 – leden 2024.

Dokumenty:

Zápisy z jednání :