Členové Školské rady

Členové školské rady z řad pedagogických zaměstnanců:

  Mgr. Monika Stašková                      staskova@zsdetmarovice.cz 
  Mgr. Hedvika Bestová                      schiesselova@zsdetmarovice.cz

Členové školské rady jmenovaní zřizovatelem:  

Mgr. Michaela Kaděrová                      kaderm@seznam.cz
 Ing. Leonard Mynář                             leonard.mynar@atlas.cz

Členové školské rady z řad zákonných zástupců nezletilých žáků:

 JUDr.Sylva Totková Kolderová             kolderova@post.cz

Ing. Andrea Venclová                            andrea.venclova@seznam.cz

 

Funkční období školské rady je tříleté, toto složení je pro období listopad 2020 – říjen 2023.

Dokumenty:

Zápisy z jednání :