Členové Školské rady

Členové školské rady z řad pedagogických zaměstnanců:

  Mgr. Monika Stašková                      staskova@zsdetmarovice.cz 
  Mgr. Hedvika Bestová                      bestova@zsdetmarovice.cz

Členové školské rady jmenovaní zřizovatelem:  

Mgr. Michaela Kaděrová                     kaderm@seznam.cz
 Ing. Kateřina Trombalová                  ktrombalova@gmail.com

Členové školské rady z řad zákonných zástupců nezletilých žáků:

Marek Matušek                                  matusekmarek@seznam.cz  

Lucie Mandátová                                lucie.kocarova@seznam.cz

Funkční období školské rady je tříleté, toto složení je pro období leden 2024 – leden 2027.

Dokumenty:

Zápisy z jednání :