Pověřenec GDPR

JMENOVÁNÍ POVĚŘENCE

Ochrana osobních údajů – GDPR

Základní škola a Mateřská škola Dětmarovice, příspěvková organizace  

Dětmarovice 1002

735 71 Dětmarovice

IČO 73184501

dále jen „škola“ jako správce osobních údajů.

Na školu je možné se k uplatnění práv v oblasti osobních údajů obracet prostřednictvím:

telefonu: +420 596 550 164

emailu: skola@zsdetmarovice.cz

nebo poštou na adresu:   Základní škola a Mateřská škola Dětmarovice, příspěvková organizace, 735 71 Dětmarovice 1002

Výše uvedenými způsoby je možné se v relevantních případech na školu obracet za účelem uplatnění práva na přístup k osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování, vznést námitku proti zpracování, jakož i při uplatnění práva na přenositelnost údajů a dalších práv podle obecného nařízení o ochraně osobních údajů. Výše uvedenými způsoby se mohou subjekty údajů na školu obracet v případě údajů zpracovávaných na základě souhlasu rovněž za účelem odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů.  

Na naší škole probíhá zpracovávání osobních údajů žáků a zaměstnanců v souladu s patřičnými zákony. V rámci zajišťování svých činností správce zpracovává osobní údaje zejména pro tyto účely:

 • Školní matrika, evidenční list
 • Přijímání do předškolního vzdělávání
 • Průběh předškolního vzdělávání
 • Přijetí do základní školy a k povinné školní docházce
 • Průběh základního vzdělávání, školní družina
 • Bezpečnost a ochrana zdraví ve školách a školských zařízeních – žáci
 • Bezpečnost a ochrana zdraví ve školách a školských zařízeních  – zaměstnanci
 • Personální a mzdová agenda
 • Další vzdělávání pracovníků
 • Stravování – žáci, zaměstnanci a občané
 • Pronájem nebytových prostor
 • Vedení účetnictví příspěvkové organizace
 • Testování žáků a zaměstnanců ( Informační memorandum o zpracovávání osobních údajů, způsobu a pravidlech testování v souvislosti se screeningovým testováním ve školách)

Od 25.5. 2018 je jmenován pověřenec pro ochranu osobních údajů pro  Základní školu a Mateřskou školu Dětmarovice, příspěvkovou organizaci.

Kontakt na pověřence:  Mgr. et Mgr. Bc. Hana Vitásková    e-mail: detmarovice@viavis.cz

Podrobnější informace k obecnému nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR) najdete na webové stránce.