Školní kolo recitační soutěže

Ve středu 12. února 2020 se konalo školní kolo recitační soutěže. Soutěže se zúčastnilo osm žáků druhého stupně. Těší nás, že i v dnešní době se najdou žáci, kteří se naučí dlouhou báseň, odhodí trému a s plným nasazením recitují.

Ve třetí kategorii (žáci 6. – 7. ročníků) se představilo šest recitátorů. Tereza Kubicová a Markéta Koláčková z 6. A, Adéla Korduliaková, Adéla Turková a David Kavka z 6. B a Vojtěch Baron ze 7. třídy. Ve čtvrté kategorii (žáci 8. – 9. ročníku) se představily dvě žákyně osmého ročníku, Michaela Baierová a Tereza Grossová.

Porotě se nejvíce líbila recitace Terezy Grossové, s básní Polednice si vybojovala 1. místo. Druhé místo obsadila Michaela Baierová s básní Nešťastná láska a na 3. místě skončili David Kavka s básní Hora Říp od Jaroslava Seiferta a Vojtěch Baron s básní Emanuela Frynty Nosorožec.

Pochvala patří všem recitátorům, gratulujeme vítězům a přejeme pevné nervy v městském kole soutěže, které se uskuteční 27. února v Domě dětí a mládeže Orlová.

                                                                                                        Mgr. Michal Hejda

Čeština tak trochu jinak

V pátek 29. 11. se Jakub Babinský a Ondřej Korman ze 7. třídy zúčastnili soutěže Čeština tak trochu jinak, která probíhala v prostorách Regionální knihovny Karviná. Kluci se museli poprat na 15 stanovištích s řadou rozmanitých úkolů z mluvnice, literatury i slohu. V průběhu soutěže řešili křížovky, šifry, pracovali s internetem, uvažovali nad českými příslovími či poznávali pohádky. V silné konkurenci 14 týmů nakonec obsadili krásné 5. místo. I když jsme neobsadili stupně vítězů, tak se nám soutěž líbila a v příštím roce bychom se jí rádi opět zúčastnili, doplnili kluci po návratu ze soutěže.

                                                                                                        Mgr. Michal Hejda

OLYMPIÁDA Z ČESKÉHO JAZYKA – 21. 11. 2019

Rok se s rokem sešel, a tak i letos se vybraní žáci osmé a žáci deváté třídy zúčastnili Olympiády z českého jazyka. Z devítky všichni, kteří míří na maturitní obory. Někteří si olympiádu vyzkoušeli již loni. Ale pro většinu z nich, stejně jako pro trojici z osmičky, se jednalo o novou zkušenost.

Na všechny čekaly záludné jazykové úkoly založené nejen na běžných vědomostech, ale především na porozumění textu a jazykovém citu. V této části získal příčku nejvyšší Sebastian Žák.

V druhé části pak prokazovali svou literární a slohovou zdatnost na téma Tomu říkám překvapení. Nejlépe se s tímto úkolem popasoval opět Sebastian, a tak o vítězi školního kola nemůže být pochyb.

Po sečtení bodového zisku z obou částí se celkové pořadí promíchalo následovně. První a druhou pozici a právo postupu do okresního kola získali Sebastian Žák a Veronika Ostrówková. Další bodovaná místa obsadili Martin Lacko, Lubomír Feber a z osmičky Michaela Baierová, které se podařilo vklínit mezi deváťáky. Ale ani ostatní si rozhodně neudělali ostudu.

Vítězům upřímně blahopřeji a všem zúčastněným děkuji za odvedenou práci.

                                                                                                        Mgr. Hana Steberová

Školní kolo dějepisné olympiády

V pátek 22. listopadu 2019 se uskutečnilo školní kolo dějepisné olympiády, zaměřené v letošním školním roce na období mezi lety 1880–1920.  Pro žáky bylo připraveno 17 různorodých úkolů ve kterých využili svých znalostí nabitých nejen při hodinách dějepisu. Školního kola se zúčastnilo celkem 8 žáků osmého a devátého ročníku. Vítězem prvního kola soutěže se stal Sebastián Žák z 9. třídy, který bude školu reprezentovat v okresním kole.

                                                                                                        Mgr. Michal Hejda

Přírodovědný klokan 2019/2020

Dne 25.10. 2019 se konalo okresní kolo soutěže Přírodovědný klokan . Naše škola se zapojila v  kategorii Kadet – pro žáky 8. a 9. tříd. Celkem se zúčastnilo 15 žáků školy, maximální počet získaných bodů byl 120.

 

Výsledková listina – 3 nejlepší soutěžící:

1. Martin Lacko  (9.třída)                54 bodů

2.- 3. Lubomír Feber  (9.třída)      51 bodů

         Filip Gabčo (8.třída)              51 bodů

 

 

Všem zúčastněným blahopřejeme a děkujeme za účast!

 

Mgr. Monika Stašková