Rozvíjíme finanční gramotnost

V prosinci a lednu na naše osmáky a deváťáky čekaly dva on-line testy protkané otázkami ze světa financí a ekonomiky. Proběhly totiž školní kola dvou soutěží, Ekonomické olympiády pro ZŠ a Finanční gramotnosti.

U obou soutěží museli prokázat znalosti finančních produktů, spočítat několik příkladů týkajících se zejména úvěrů a zamyslet se nad řešením běžných situací z oblasti financí.

Školního kola soutěže Finanční gramotnost se zúčastnilo 17 žáků. Tři nejlepší, Karolína Michalská, Tereza Kubicová a David Kavka, postoupili do okresního kola, kde se jim podařilo obsadit v rámci okresu Karviná krásné druhé místo.

Ekonomická olympiáda pak čekala na naše nejstarší ve čtvrtek 26. ledna. Na příčkách vítězů stanuli David Kavka, Tereza Kolibačová a Markéta Koláčková. I přes jejich dobrý výsledek se nám bohužel v letošním roce nepodařilo postoupit do finálového klání. Všem zúčastněným patří poděkování za reprezentaci školy.

Mgr. Michal Hejda

Zeměpisná olympiáda - školní kolo

V kategorii A (VI. třída) soutěžilo 11 žáků. Maximum bodů bylo 50. Na prvních 3 místech se umístili:

 1. Ondřej Klaput (VI. B) 44 b.
 2. Filip Sečkař (VI. A) 43 b.   a   Zuzana Kavická (VI. A)  43 b.
 3. Olšarová Ema (VI. B) 41 b.

V kategorii B (VII. třída) soutěžilo 6 žáků. Maximum bodů bylo 50. Na prvních 3 místech se umístili:

 1. Lukáš Lasota 38 b.
 2. Vojtěch Sekyra 34 b.
 3. Kristýna Foltynová 25 b.

V kategorii C (VIII. a IX. třída) soutěžilo 16 žáků. Maximum bylo 50 bodů. Na prvních 3 místech se umístili:

 1. Jakub Slavík (IX. A) 36 b. a   Damián Žák (IX. A) 36 b.
 2. Nela Hanusková (IX. B) 30 b.
 3. Tereza Stoklasová (VIII.) 29 b

Všem soutěžícím gratulujeme a přejeme hodně úspěchů v dalších soutěžích!

Mgr. Martina Kotasová, garant soutěže

Soutěže v informatice - Bobřík informatiky (5.-7.tř.) a IT SLOT (8.-9.tř.)

Bobřík informatiky

V prvních dvou listopadových týdnech se kluci i holky z 5. –7. třídy se zapojili do celostátní soutěže v informatice, jež je známá jako Bobřík informatiky. Na malé i velké čekala řada různorodých a zajímavých úkolů ověřujících jejich logické myšlení a schopnost myslet jako informatik. Soutěžilo se ve 2 kategoriích –Mini (5. třída) a Benjamin (6. –7. třída).

A jak soutěž dopadla?

Kategorie MINI

 1. místo Timea Kučerová (148 b.)
 2. místo Laura Kolibačová (128 b.)
 3. místo Natali Holušová (124 b.)

Kategorie BENJAMIN

 1. místo Tereza Zučková (156 b.)
 2. místo Martin Sniegoň (136 b.)
 3. místo Lukáš Lasota (128 b.)

IT SLOT

Osmáci a deváťáci se poprvé zapojili do celostátní informatické soutěže IT SLOT. Čekal je on-line test, jež ověřil jejich znalosti a dovednosti v oblasti digitální gramotnosti. V testu se objevili otázky “technické” i logické. A jak soutěž dopadla u nás ve škole?

 1. místo Jan Rosa
 2. místo Martina Targoszová
 3. místo Michal Gališ

garant soutěže na škole Mgr. Michal Hejda

Logická olympiáda 2022 - školní kolo online

Zúčastnilo se celkem 26 žáků z 2.stupně

Z celé České republiky se zúčastnilo 26 368 žáků a z toho bylo 3596 účastníků z Moravskoslezského kraje.

Nejúspěšnější ve škole byli tito žáci:

 1. Miroslav Barteček,  9.A   – v rámci kraje skončil na krásném 180. místě 
 2. Vojtěch Sekyra, 7.třída
 3. Mariana Hartlová, 9.A

Všem účastníkům děkuji za zájem a jejich práci :-). Nejúspěšnějším gratuluji. Brožková

Pythagoriáda 2022 - školní kolo

Matematická soutěž Pythagoriáda je určena žákům z 6.- 9.třídy. Úspěšným řešitelem školního kola je každý soutěžící, který získá 9 a vice bodů.  

Celkem se zapojilo 17 žáků.

Úspěšným řešitelem se stal pouze Michal Gališ z 9.B třídy, který získal celkem 12 bodů.

V kategorii 6. třída – se nejlépe umístil Ondřej Klaput s 8 body.

V kategorii 7. třída se nejlépe umístila Tereza Zučková se 7 body.

V kategorii 8.třída se nejlépe umístila Karolína Michalská se 6 body.

V kategorii 9.třída se nejlépe umístil Michal Gališ s 12 body, stal  se úspěšným řešitelem školního kola a postupuje do okresního kola.

Všem zúčastněným blahopřejeme a přejeme hodně úspěchů v dalších soutěžích.

Přírodovědný klokan 2022

I letos se žáci 8. a 9. třídy zapojili do přírodovědné soutěže Přírodovědný klokan. Řešili úkoly z chemie, fyziky, zeměpisu, přírodopisu a matematiky.

Celkem se zapojilo 14 žáků, z toho bylo 11 žáků z 9.třídy a 3 žáci z 8. třídy.

Nejlepší řešitelé:

1.místo: Hartlová Mariana 9.A   (celkem 53 bodů)

2.místo: Stoklasová Tereza 8.tř (celkem 50 bodů)

3.místo: Mižďochová Stela 8.tř. ( celkem 44 bodů)

Všech účastníkům gratulujeme!

Deváťáci se utkali v Ekonomické olympiádě

V závěru měsíce ledna se žáci 9. třídy v rámci občanské výchovy utkali v prvním ročníku Ekonomické olympiády pro základní školy. Naši nejstarší se museli popasovat v online testu s 25 různorodými otázkami z ekonomiky a zejména finanční gramotnosti, jež má v dnešní době nezastupitelné místo ve vzdělání. Nejúspěšnějším řešitelem se stal Jakub Babinský, který postoupil do dalšího kola a na přelomu května a června 2022 bude naši školu reprezentovat ve finále této soutěže.
Mgr. Michal Hejda

Školní kolo recitační soutěže

Ve středu 12. února 2020 se konalo školní kolo recitační soutěže. Soutěže se zúčastnilo osm žáků druhého stupně. Těší nás, že i v dnešní době se najdou žáci, kteří se naučí dlouhou báseň, odhodí trému a s plným nasazením recitují.

Ve třetí kategorii (žáci 6. – 7. ročníků) se představilo šest recitátorů. Tereza Kubicová a Markéta Koláčková z 6. A, Adéla Korduliaková, Adéla Turková a David Kavka z 6. B a Vojtěch Baron ze 7. třídy. Ve čtvrté kategorii (žáci 8. – 9. ročníku) se představily dvě žákyně osmého ročníku, Michaela Baierová a Tereza Grossová.

Porotě se nejvíce líbila recitace Terezy Grossové, s básní Polednice si vybojovala 1. místo. Druhé místo obsadila Michaela Baierová s básní Nešťastná láska a na 3. místě skončili David Kavka s básní Hora Říp od Jaroslava Seiferta a Vojtěch Baron s básní Emanuela Frynty Nosorožec.

Pochvala patří všem recitátorům, gratulujeme vítězům a přejeme pevné nervy v městském kole soutěže, které se uskuteční 27. února v Domě dětí a mládeže Orlová.

                                                                                                        Mgr. Michal Hejda

Čeština tak trochu jinak

V pátek 29. 11. se Jakub Babinský a Ondřej Korman ze 7. třídy zúčastnili soutěže Čeština tak trochu jinak, která probíhala v prostorách Regionální knihovny Karviná. Kluci se museli poprat na 15 stanovištích s řadou rozmanitých úkolů z mluvnice, literatury i slohu. V průběhu soutěže řešili křížovky, šifry, pracovali s internetem, uvažovali nad českými příslovími či poznávali pohádky. V silné konkurenci 14 týmů nakonec obsadili krásné 5. místo. I když jsme neobsadili stupně vítězů, tak se nám soutěž líbila a v příštím roce bychom se jí rádi opět zúčastnili, doplnili kluci po návratu ze soutěže.

                                                                                                        Mgr. Michal Hejda

OLYMPIÁDA Z ČESKÉHO JAZYKA – 21. 11. 2019

Rok se s rokem sešel, a tak i letos se vybraní žáci osmé a žáci deváté třídy zúčastnili Olympiády z českého jazyka. Z devítky všichni, kteří míří na maturitní obory. Někteří si olympiádu vyzkoušeli již loni. Ale pro většinu z nich, stejně jako pro trojici z osmičky, se jednalo o novou zkušenost.

Na všechny čekaly záludné jazykové úkoly založené nejen na běžných vědomostech, ale především na porozumění textu a jazykovém citu. V této části získal příčku nejvyšší Sebastian Žák.

V druhé části pak prokazovali svou literární a slohovou zdatnost na téma Tomu říkám překvapení. Nejlépe se s tímto úkolem popasoval opět Sebastian, a tak o vítězi školního kola nemůže být pochyb.

Po sečtení bodového zisku z obou částí se celkové pořadí promíchalo následovně. První a druhou pozici a právo postupu do okresního kola získali Sebastian Žák a Veronika Ostrówková. Další bodovaná místa obsadili Martin Lacko, Lubomír Feber a z osmičky Michaela Baierová, které se podařilo vklínit mezi deváťáky. Ale ani ostatní si rozhodně neudělali ostudu.

Vítězům upřímně blahopřeji a všem zúčastněným děkuji za odvedenou práci.

                                                                                                        Mgr. Hana Steberová

Školní kolo dějepisné olympiády

V pátek 22. listopadu 2019 se uskutečnilo školní kolo dějepisné olympiády, zaměřené v letošním školním roce na období mezi lety 1880–1920.  Pro žáky bylo připraveno 17 různorodých úkolů ve kterých využili svých znalostí nabitých nejen při hodinách dějepisu. Školního kola se zúčastnilo celkem 8 žáků osmého a devátého ročníku. Vítězem prvního kola soutěže se stal Sebastián Žák z 9. třídy, který bude školu reprezentovat v okresním kole.

                                                                                                        Mgr. Michal Hejda

Přírodovědný klokan 2019/2020

Dne 25.10. 2019 se konalo okresní kolo soutěže Přírodovědný klokan . Naše škola se zapojila v  kategorii Kadet – pro žáky 8. a 9. tříd. Celkem se zúčastnilo 15 žáků školy, maximální počet získaných bodů byl 120.

 

Výsledková listina – 3 nejlepší soutěžící:

1. Martin Lacko  (9.třída)                54 bodů

2.- 3. Lubomír Feber  (9.třída)      51 bodů

         Filip Gabčo (8.třída)              51 bodů

 

 

Všem zúčastněným blahopřejeme a děkujeme za účast!

 

Mgr. Monika Stašková