Deváťáci se utkali v Ekonomické olympiádě

V závěru měsíce ledna se žáci 9. třídy v rámci občanské výchovy utkali v prvním ročníku Ekonomické olympiády pro základní školy. Naši nejstarší se museli popasovat v online testu s 25 různorodými otázkami z ekonomiky a zejména finanční gramotnosti, jež má v dnešní době nezastupitelné místo ve vzdělání. Nejúspěšnějším řešitelem se stal Jakub Babinský, který postoupil do dalšího kola a na přelomu května a června 2022 bude naši školu reprezentovat ve finále této soutěže.
Mgr. Michal Hejda

Školní kolo recitační soutěže

Ve středu 12. února 2020 se konalo školní kolo recitační soutěže. Soutěže se zúčastnilo osm žáků druhého stupně. Těší nás, že i v dnešní době se najdou žáci, kteří se naučí dlouhou báseň, odhodí trému a s plným nasazením recitují.

Ve třetí kategorii (žáci 6. – 7. ročníků) se představilo šest recitátorů. Tereza Kubicová a Markéta Koláčková z 6. A, Adéla Korduliaková, Adéla Turková a David Kavka z 6. B a Vojtěch Baron ze 7. třídy. Ve čtvrté kategorii (žáci 8. – 9. ročníku) se představily dvě žákyně osmého ročníku, Michaela Baierová a Tereza Grossová.

Porotě se nejvíce líbila recitace Terezy Grossové, s básní Polednice si vybojovala 1. místo. Druhé místo obsadila Michaela Baierová s básní Nešťastná láska a na 3. místě skončili David Kavka s básní Hora Říp od Jaroslava Seiferta a Vojtěch Baron s básní Emanuela Frynty Nosorožec.

Pochvala patří všem recitátorům, gratulujeme vítězům a přejeme pevné nervy v městském kole soutěže, které se uskuteční 27. února v Domě dětí a mládeže Orlová.

                                                                                                        Mgr. Michal Hejda

Čeština tak trochu jinak

V pátek 29. 11. se Jakub Babinský a Ondřej Korman ze 7. třídy zúčastnili soutěže Čeština tak trochu jinak, která probíhala v prostorách Regionální knihovny Karviná. Kluci se museli poprat na 15 stanovištích s řadou rozmanitých úkolů z mluvnice, literatury i slohu. V průběhu soutěže řešili křížovky, šifry, pracovali s internetem, uvažovali nad českými příslovími či poznávali pohádky. V silné konkurenci 14 týmů nakonec obsadili krásné 5. místo. I když jsme neobsadili stupně vítězů, tak se nám soutěž líbila a v příštím roce bychom se jí rádi opět zúčastnili, doplnili kluci po návratu ze soutěže.

                                                                                                        Mgr. Michal Hejda

OLYMPIÁDA Z ČESKÉHO JAZYKA – 21. 11. 2019

Rok se s rokem sešel, a tak i letos se vybraní žáci osmé a žáci deváté třídy zúčastnili Olympiády z českého jazyka. Z devítky všichni, kteří míří na maturitní obory. Někteří si olympiádu vyzkoušeli již loni. Ale pro většinu z nich, stejně jako pro trojici z osmičky, se jednalo o novou zkušenost.

Na všechny čekaly záludné jazykové úkoly založené nejen na běžných vědomostech, ale především na porozumění textu a jazykovém citu. V této části získal příčku nejvyšší Sebastian Žák.

V druhé části pak prokazovali svou literární a slohovou zdatnost na téma Tomu říkám překvapení. Nejlépe se s tímto úkolem popasoval opět Sebastian, a tak o vítězi školního kola nemůže být pochyb.

Po sečtení bodového zisku z obou částí se celkové pořadí promíchalo následovně. První a druhou pozici a právo postupu do okresního kola získali Sebastian Žák a Veronika Ostrówková. Další bodovaná místa obsadili Martin Lacko, Lubomír Feber a z osmičky Michaela Baierová, které se podařilo vklínit mezi deváťáky. Ale ani ostatní si rozhodně neudělali ostudu.

Vítězům upřímně blahopřeji a všem zúčastněným děkuji za odvedenou práci.

                                                                                                        Mgr. Hana Steberová

Školní kolo dějepisné olympiády

V pátek 22. listopadu 2019 se uskutečnilo školní kolo dějepisné olympiády, zaměřené v letošním školním roce na období mezi lety 1880–1920.  Pro žáky bylo připraveno 17 různorodých úkolů ve kterých využili svých znalostí nabitých nejen při hodinách dějepisu. Školního kola se zúčastnilo celkem 8 žáků osmého a devátého ročníku. Vítězem prvního kola soutěže se stal Sebastián Žák z 9. třídy, který bude školu reprezentovat v okresním kole.

                                                                                                        Mgr. Michal Hejda

Přírodovědný klokan 2019/2020

Dne 25.10. 2019 se konalo okresní kolo soutěže Přírodovědný klokan . Naše škola se zapojila v  kategorii Kadet – pro žáky 8. a 9. tříd. Celkem se zúčastnilo 15 žáků školy, maximální počet získaných bodů byl 120.

 

Výsledková listina – 3 nejlepší soutěžící:

1. Martin Lacko  (9.třída)                54 bodů

2.- 3. Lubomír Feber  (9.třída)      51 bodů

         Filip Gabčo (8.třída)              51 bodů

 

 

Všem zúčastněným blahopřejeme a děkujeme za účast!

 

Mgr. Monika Stašková