Základní škola: skola@zsdetmarovice.cz

Vedení školy:

Ředitel školy:            Mgr. Robert Lindert                    reditel@zsdetmarovice.cz 

Zástupce ředitele:     Mgr. Monika Stašková               staskova@zsdetmarovice.cz

Sekretariát :

Ekonomka školy:       Veronika Marcalíková                marcalikova@zsdetmarovice.cz

Sekretářka školy:       Markéta Branná                        branna@zsdetmarovice.cz

Školské poradenské zařízení

Výchovný poradce:  Mgr. Monika Stašková                 staskova@zsdetmarovice.cz

                                 Mgr.Hana Steberová                    steberova@zsdetmarovice.cz

Metodik prevence:    Mgr. Pavla Zelenková                  zelenkova@zsdetmarovice.cz

.

Třídní učitelé:

1. třída        Mgr. Pavla Zelenková                                 zelenkova@zsdetmarovice.cz  

2. třída        Mgr. Hedvika Bestová                               bestova@zsdetmarovice.cz 

3. třída        Mgr. Danuše Reliová                                 reliova@zsdetmarovice.cz

4.A              Mgr. Pavel Figura                                       figura@zsdetmarovice.cz 

4.B              Mgr. Mariana Szwedová                             szwedova@zsdetmarovice.cz

5.A              Mgr. Mario Lukács                                      lukacs@zsdetmarovice.cz

5.B              Mgr. Hana Klusová                                     klusova@zsdetmarovice.cz

6. třída      Mgr. Jiřina Bažanová                                   bazanova@zsdetmarovice.cz

7. třída        Mgr. Hana Steberová                                 steberova@zsdetmarovice.cz       

8.A               Mgr. Michal Hejda                                     hejda@zsdetmarovice.cz

8.B               Mgr. Aleš Veber                                         veber@zsdetmarovice.cz

9. třída        Mgr. Jana Brožková                                    brozkova@zsdetmarovice.cz                                     

Netřídní učitelé: 

           Mgr. Kateřina Sikorová                                           sikorovakat@zsdetmarovice.cz

            Mgr. Martina Kotasová                                          kotasova@zsdetmarovice.cz                                          

            Jana Mončková                                                       monckova@zsdetmarovice.cz

            Mgr. Andrea Zamišková   (učitelka předmětu SPP)  zamiskova@zsdetmarovice.cz

Školní asistent :

            Monika Zarembová                                               zarembova@zsdetmarovice.cz

Školní družina:

Vedoucí vychovatelka:

           Ludmila Černá                                                      cerna@zsdetmarovice.cz

Vychovatelky:

           Renáta Štefaniková                                             stefanikova@zsdetmarovice.cz

           Monika Zarembová                                              zarembova@zsdetmarovice.cz

           Nikol Přecechtělová                            

Jídelna:

Vedoucí jídelny:

           Lucie Mandátová                                          jidelna@zsdetmarovice.cz

Kuchařky:

           Hana Kulichová

           Miroslava Klimčíková

           Jana Sikorová

Správní zaměstnanci:

Školník:  Rostislav Owczarzy

Vedoucí uklízečka:  Radka Macurová

Uklizečky:                Dana Lacková

                                 Alena Rozumková

                                 Šárka Görlichová