Základní škola: skola@zsdetmarovice.cz

Vedení školy:

Ředitel školy:            Mgr. Robert Lindert                    reditel@zsdetmarovice.cz 

Zástupce ředitele:     Mgr. Monika Stašková               staskova@zsdetmarovice.cz

Sekretariát :

Ekonomka školy:       Veronika Marcalíková                marcalikova@zsdetmarovice.cz

Sekretářka školy:       Markéta Branná                        branna@zsdetmarovice.cz

Školské poradenské zařízení

Výchovný poradce:  Mgr. Pavel Figura                         figura@zsdetmarovice.cz

                                 Mgr.Hana Steberová                    steberova@zsdetmarovice.cz

Metodik prevence:    Mgr. Pavla Zelenková                  zelenkova@zsdetmarovice.cz

.

Třídní učitelé pro školní rok 2022/2023:

1. A              Mgr. Hedvika Bestová                                bestova@zsdetmarovice.cz    

1.B               Mgr. Mario Lukács                                      lukacs@zsdetmarovice.cz

2. třída         Mgr. Pavla Zelenková                                zelenkova@zsdetmarovice.cz  

3.třída         Mgr. Kateřina Sikorová                              sikorovakat@zsdetmarovice.cz

4. třída        Mgr. Danuše Reliová                                  reliova@zsdetmarovice.cz

5.A              Mgr. Pavel Figura                                       figura@zsdetmarovice.cz 

5.B              Mgr. Mariana Szwedová                             szwedova@zsdetmarovice.cz

6.A              Mgr. Adam Hlawiczka                                hlawiczka@zsdetmarovice.cz                  

6.B              Mgr. Martina Kotasová                               kotasova@zsdetmarovice.cz      

7. třída        Mgr. Jiřina Bažanová                                   bazanova@zsdetmarovice.cz

8. třída        Mgr. Hana Steberová                                 steberova@zsdetmarovice.cz 

9.A               Mgr. Michal Hejda                                     hejda@zsdetmarovice.cz  

9.B               Mgr. Aleš Veber                                         veber@zsdetmarovice.cz                                     

Netřídní učitelé: 

Mgr. Jana Brožková                                  brozkova@zsdetmarovice.cz             

Mgr. Hana Klusová                                   klusova@zsdetmarovice.cz   

Jana Mončková                                         monckova@zsdetmarovice.cz

Mgr. Eva Vilhemová                                  vilhelmova@zsdetmarovice.cz

Asistent pedagoga:

Mgr. Blažena Jíchová

Renáta Štefaniková

Sára Wajdová

Školní asistent :

Monika Zarembová                                   zarembova@zsdetmarovice.cz

Školní družina:

Vedoucí vychovatelka: 

Ludmila Černá                                          cerna@zsdetmarovice.cz

Vychovatelky:

Renáta Štefaniková                                  stefanikova@zsdetmarovice.cz

Monika Zarembová                                   zarembova@zsdetmarovice.cz

Nikol Přecechtělová                            

Jídelna:

Vedoucí jídelny:

Lucie Mandátová                                      jidelna@zsdetmarovice.cz

Kuchařky:

Hana Kulichová

Miroslava Klimčíková

Jana Sikorová

Správní zaměstnanci:

Školník:  Mgr. Zdeněk Slovák 

Vedoucí uklízečka:  Radka Macurová

Uklízečky:    

Janka Jarošová

Dana Lacková

Alena Rozumková