Základní škola: skola@zsdetmarovice.cz

Vedení školy:

Ředitel školy:            Mgr. Robert Lindert                   reditel@zsdetmarovice.cz 

Zástupce ředitele:     Mgr. Monika Stašková               staskova@zsdetmarovice.cz

Sekretariát :

Ekonomka školy:       Veronika Marcalíková                marcalikova@zsdetmarovice.cz

Sekretářka školy:      Markéta Branná                         branna@zsdetmarovice.cz

Školní poradenské zařízení

Výchovný poradce:   Mgr. Pavel Figura                        figura@zsdetmarovice.cz                                 

Metodik prevence:    Mgr. Pavla Zelenková                 zelenkova@zsdetmarovice.cz


Třídní učitelé pro školní rok 2023/2024:

1. A              Mgr. Hedvika Bestová                                bestova@zsdetmarovice.cz    

1.B               Mgr. Mario Lukács                                    lukacs@zsdetmarovice.cz

2.A              Mgr. Linda Suchánková                              suchankova@zsdetmarovice.cz 

2.B              Mgr. Pavel Figura                                       figura@zsdetmarovice.cz 

3. třída        Mgr. Pavla Zelenková                                 zelenkova@zsdetmarovice.cz  

4.třída         Mgr. Kateřina Sikorová                               sikorovakat@zsdetmarovice.cz

5. třída        Mgr. Hana Klusová                                     klusova@zsdetmarovice.cz

6. třída        Mgr. Jana Brožková                                    brozkova@zsdetmarovice.cz 

7.A               Mgr. Adam Hlawiczka                                hlawiczka@zsdetmarovice.cz                  

7.B               Mgr. Martina Kotasová                              kotasova@zsdetmarovice.cz      

8. třída        Mgr. Jiřina Bažanová                                  bazanova@zsdetmarovice.cz

9. třída        Mgr. Hana Steberová                                 steberova@zsdetmarovice.cz 

                                 

Netřídní učitelé: 

Mgr. Michal Hejda                                     hejda@zsdetmarovice.cz  

Jana Mončková                                          monckova@zsdetmarovice.cz

Mgr. Mariana Szwedová                            szwedova@zsdetmarovice.cz

Mgr. Aleš Veber                                         veber@zsdetmarovice.cz

Asistent pedagoga:

Linda Matějová

Renáta Štefaniková

Sára Wajdová

Školní asistent :

Monika Zarembová                                   zarembova@zsdetmarovice.cz

Školní družina:

Vedoucí vychovatelka: 

Ludmila Černá                                          cerna@zsdetmarovice.cz

Vychovatelky:

Renáta Štefaniková                                  stefanikova@zsdetmarovice.cz

Monika Zarembová                                   zarembova@zsdetmarovice.cz

Blanka Czyloková                        

Jídelna:

Vedoucí jídelny:

Lucie Mandátová                                      jidelna@zsdetmarovice.cz

Kuchařky:

Hana Kulichová

Miroslava Klimčíková

Jana Sikorová

Správní zaměstnanci:

Školník:  Mgr. Zdeněk Slovák 

Vedoucí uklízečka:  Radka Macurová

Uklízečky:    

Janka Jarošová

Dana Lacková

Alena Rozumková