Organizace školního roku 2022/2023

zahájení vyučování            1.9.2022

podzimní prázdniny           26.10. – 27.10.2022      

vánoční prázdniny             23.12.2022 – 2.1.2023

zahájení vyučování            3.1.2023

pololetní vysvědčení          31.1.2023                  

pololetní prázdniny            3.2.2023 

jarní prázdniny                   13.3. – 17.3.2023              

velikonoční prázdniny        6.4.2023

závěrečné vysvědčení        30.6.2023                    

hlavní prázdniny                 1.7. – 31.8.2023