Organizace školního roku 2021/2022

zahájení vyučování            1.9.2021

podzimní prázdniny           27.10. – 29.10.2021      

vánoční prázdniny             23.12.2021 – 2.1.2022

zahájení vyučování            3.1.2022

pololetní vysvědčení          31.1.2022                  

pololetní prázdniny            4.2.2022 

jarní prázdniny                   7.3. – 13.3.2022              

velikonoční prázdniny        14.4.2022

závěrečné vysvědčení        30.6.2022                    

hlavní prázdniny                 1.7. – 31.8.2022