Organizace školního roku 2023/2024

zahájení vyučování            4.9.2023

podzimní prázdniny           26.10. – 27.10.2023      

vánoční prázdniny             23.12.2023 – 2.1.2024

zahájení vyučování            3.1.2024

pololetní vysvědčení          31.1.2024                  

pololetní prázdniny            2.2.2024 

jarní prázdniny                   5.2. – 11.2.2024              

velikonoční prázdniny        28.3.2024

závěrečné vysvědčení        28.6.2024                    

hlavní prázdniny                 29.6. – 1.9.2024