Kontakt a konzultační hodiny

Mgr. Pavel Figura

 • čtvrtek: 9,50 – 10,35 hod.  a  14,00 – 16,00 hod. (po předchozí domluvě)
 • email: figura@zsdetmarovice.cz
 • tel.:  596550164

Nový web o digitalizaci přijímacího řízení

Na jednom místě tak uchazeči, jejich zákonní zástupci i školy postupně najdou všechny potřebné informace, které k přihlašování na střední školy potřebují.

Nové webové stránky www.prihlaskanastredni.cz obsahují informace a návody, jak se budou uchazeči o studium na střední škole od příštího roku přihlašovat k přijímacímu řízení. Web je rozdělen do čtyř sekcí: pro rodiče a žáky, pro základní školy, pro střední školy a nejčastější dotazy.

Web v tuto chvíli obsahuje základní údaje, které budou postupně doplňovány.

Další informace včetně testů z milých let najdete na stránkách: https://prijimacky.cermat.cz/

 

Mgr. Monika Stašková a Mgr. Pavel Figura

Přijímací zkoušky 2024 - aktuální informace

Navýšení počtu přihlášek, prioritní seřazení škol na přihlášce a snazší přístup k informaci o přijetí – to vše by měla přinést chystaná digitalizace přijímacího řízení na střední školy. Umožnit to má novela školského zákona, kterou připravilo ministerstvo školství a s níž vyjádřila souhlas vláda. Novela má být účinná od 1. 1. 2024, uchazeči by tak měli mít možnost přihlašovat se elektronicky na SŠ už v příštím roce.

Pokud nabude novela účinnosti, přijímací zkoušky budou vypadat následovně:

Způsob podání přihlášky

 1. Elektronicky (s ověřenou identitou – Mobilní klíč eGovernmentu nebo Bankovní identitu).
 2. Zjednodušenou papírovou přihláškou vytištěnou z online systému.
 3. Papírovou přihláškou s přílohami.

Termín pro podávání přihlášek do oborů vzdělání s talentovou zkouškou je do 30. listopadu 2023 (pouze papírovou formou).

Jednotná přijímací zkouška (JPZ)

 • 12. a 15. dubna 2024 (Pá, Po) – 4leté obory vzdělání a nástavby
 • 16. a 17. dubna 2024 (Út, St) – víceletá gymnázia

Náhradní termíny JPZ

 • 29. a 30. dubna 2024 (Po, Út) – 4leté obory vzdělání i víceletá gymnázia

Školní část přijímací zkoušky

 • od 2. do 15. ledna 2024 –  školní část talentové zkoušky do oborů vzdělávání: Umění a užité umění
 • od 2. ledna do 15. února 2024 – školní část pro gymnázia se sportovní přípravou
 • od 15. do 31. ledna 2024 –  školní část talentové zkoušky pro konzervatoře 
 • od 15. března do 23. dubna 2024 – školní část přijímacích zkoušek pro všechny ostatní střední školy

Náhradní školní část přijímací zkoušky

 • od 24. dubna do 5. května 2024 – pro všechny střední školy bez talentové zkoušky

Další termíny 1. kola

 • od 15. do 30. března 2024 – rozeslání pozvánek k přijímacím zkouškám
 • 10., 13. a 14. května 2024 – nahlížení do spisu
 • 15. května 2024 – ředitel školy zveřejní výsledky (ve škole a na webu centrálního systému)

Školní část přijímacích zkoušek se koná na jednotlivých středních školách, které je vypisují.
Místa konání JPZ budou určena systémem a dozvíte se o nich z pozvánky, kterou vám pošlou ředitelé škol. Může se stát, že budete konat JPZ i 2x na stejné škole.
Místo a datum náhradního termínu budou určeny systémem, opět se o něm dozvíte z pozvánky od ředitele školy.

Přihláška do 1. kola

Pro první kolo přijímacího řízení můžete podat:

 • až 3 přihlášky na obory vzdělání bez talentové zkoušky (maturitní i nematuritní obory),
 • až 2 přihlášky na obory vzdělání s talentovou zkouškou.
 • Pokud jste v listopadu podali 2 přihlášky na školy s talentovou zkouškou, můžete se v únoru přihlásit na další 3 školy bez talentové zkoušky, budete tedy na přihlášce rovnat do pořadí celkem 5 škol.

Je nutné se seznámit se všemi požadovanými dokumenty, které vaše vybrané školy vyžadují.

Termín podávání přihlášek 1.-20.2.2024

Výběr škol – prioritizace

Na přihlášce závazně zvolíte pořadí škol podle vaší priority.

Odvolání lze podat pouze v případě porušení práv uchazeče v průběhu zkoušek.

Vzdání se přijetí v 1. kole

Pokud je uchazeč přijat na střední školu, kam nechce nebo nemůže nastoupit, musí se vzdát přijetí na střední školu. 

Přihláška do 2. kola

2. kolo přijímacích zkoušek slouží výhradně pro uchazeče, kteří nebyli přijati v 1. kole, nebo se vzdali přijetí.

Pro druhé kolo přijímacího řízení můžete podat až 3 přihlášky na obory vzdělání maturitních i nematuritních oborů (s talentovou zkouškou i bez talentové zkoušky)

Střední školy musí ve 2. kole zohlednit výsledky z JPZ z 1. kola (opět s vlivem minimálně 60%).

Termíny 2. kola

19. května 2024 – zveřejnění kompletního seznamu škol vypisujících 2. kolo přijímacího řízení bude na stránkách systému i s volnou kapacitou na jednotlivých školách – oborech.

od 19. do 24. května 2024 – podání přihlášek do 2. kola

od 5. do 12. června 2024 – školní přijímací zkoušky na všechny střední školy

18., 19. a 20. června 2024 – nahlížení do spisu

21. června 2024 – ředitel školy zveřejní výsledky

Uchazeč, který nekonal JPZ, nesmí ve druhém kole podat přihlášku do maturitního oboru!

Odvolání lze podat pouze v případě porušení práv uchazeče v průběhu zkoušek.

Pokud je uchazeč přijat na střední školu, kam nechce nebo nemůže nastoupit, musí se vzdát přijetí na střední školu. 

Přihláška do 3. kola

3. a další kolo přijímacích zkoušek slouží výhradně pro uchazeče, kteří nebyli přijati v 1. ani 2. kole, nebo se vzdali přijetí.

od 25. června – třetí a další kola již nejsou centrálně řízeny a jejich termíny a způsob konání jsou zcela na rozhodnutí škol.

Počet škol není omezen. Prioritizace se neaplikuje. Přihlášky se podávají přímo na jednotlivé školy a na každou přihlášku se vypíše pouze jedna konkrétní škola.

Uchazeč nemůže být přijat na školu v žádném kole, pokud je přijat na jiné škole a nevzdá se tam přijetí. 

Termíny konání jednotné přijímací zkoušky (JPZ) ve školním roce 2023/2024

Jednotná přijímací zkouška, jež se koná formou písemného testu ze vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura a písemného testu ze vzdělávacího oboru Matematika a její aplikace ve dvou termínech, je stanovena v řádném termínu na dny:

Čtyřleté obory vzdělání, včetně nástavbového studia:
1. termín: pátek 12.dubna 2024
2. termín: pondělí 15. dubna 2024

Obory šestiletých a osmiletých gymnázií:
1. termín: úterý 16. dubna 2024
2. termín: středa 17. dubna 2024

viz Termíny JPZ-  odkaz na dokument z MŠMT

další informace z MŠMT k přijímacím zkouškám :

 • Informace pro přijímání na střední školy a konzervatoře ve školním roce 2023/2024 (ještě nevydáno)
 • Informace pro žáky se SVP
 • Informace pro žáky, kteří se hlásí na Gymnázium se sportovní přípravou (ještě nevydáno)

Termíny pro podávání přihlášek jsou následující:
a) pro obory vzdělání s talentovou zkouškou do 30. listopadu 2023
b) pro obory vzdělání bez talentové zkoušky od 1. –  20. února 2024

Prosím zákonné zástupce, pokud chce žák podávat přihlášku na obor s talentovou zkouškou, aby tuto informaci sdělili  zástupkyni ředitele školy Mgr. Monice Staškové na tel. 596550164, následně Vám bude v měsíci říjnu vyhotovena přihláška ke studiu.

Další informace můžete najít i na webových stránkách MŠMT nebo CERMATU (najdete tam i testy k přijímačkám z minulých let)

Děkujeme

Stašková, Figura

Burza škol - výstava středních škol

 • 1. listopadu 2023  od 10.00 – 17.00 hodin – KARVINÁ OBECNÍ DŮM DRUŽBA
 • 22. listopadu 2023 od 10.00 – 16.00 hodin – ORLOVÁ DŮM KULTURY MĚSTA ORLOVÁ
 • ostatní školy mimo region viz odkaz

Propagační letáček zde

Dny otevřených dveří středních škol

Informuji zákonné zástupce i žáky, že střední školy mají dny otevřených dveří školy. V těchto dnech si můžete prohlédnout školu, položit dotazy  ohledně oborů, které otevírají, počet tříd a žáků, které budou přijímat, další informace k přijímacím zkouškám. Sledujte si stránky školy, kde má Vaše dítě zájem studovat.

Dny otevřených dveří (DOD)  – přehled najdete na tomto odkazu nebo sledujte stránky své střední školy.

Informativní schůzka k přihláškám na SŠ a víceletá gymnázia šk. r. 2022/2023

Srdečně zvu zákonné zástupce žáků 9. tříd a 5.tříd na informativní schůzku k příjímacímu řízení, která se koná dne 7.2.2023

 • pro 5. ročník v 15,30 hod.
 • pro 9.A v 16,00 hod.
 • pro 9.B v 17,00 hod.

V případě, že zákonný zástupce se nemůže dostavit v daný čas, může se zúčastnit v dalším čase nebo si na tel. č. 59550164 u paní Mgr. Staškové domluvit jiný termín.

Na schůzce Vám sdělíme základní informace k přijímacímu řízení, obdržíte předvyplněné přihlášky ke studiu na střední škole a zápisový lístek k přijetí.

Základní informace k přihláškám – shrnutí 

Co dělat, když byly vyhlášené výsledky přijímacího řízení – zde

Vzor vyplněné přihlášky na  SŠ – zde

Vzor zápisový lístek – zde

Vzor odvolání – zde

Další informace k přihláškám na SŠ – na stránkách Cermatu 

Schéma JPZ – časový rozvrh zkoušky – zde 

Další informace z MŠMT k přijímacím zkouškám : Informace pro přijímání na střední školy a konzervatoře ve školním roce 2022/2023

Za řádné vyplnění, zajištění všech požadovaných dokladů k přihlášce (např. potvrzení zdravotní způsobilosti) a včasné podání plně odpovídá zákonný zástupce žáka. 

V případě jakýchkoliv dotazů či problémů s přihláškou Vám nabízím aktivní spolupráci a poradenskou činnost.

Kontakty:

Tel. 596550164 , email: staskova@zsdetmarovice.cz  nebo přes chat v MS TEAMS – tým “Přijímací řízení 2022” nebo po telefonické domluvě osobně v kanceláři zástupce ředitele

Mgr. Monika Stašková, zástupce ředitele