Kontakt a konzultační hodiny

Mgr. Monika Stašková

                        úterý  10,45 – 12,00 hod.  a                   14,00 – 16,00 hod. (po předchozí domluvě)

email: staskova@zsdetmarovice.cz

tel.:  596550164

Mgr. Hana Steberová

úterý, středa: 9,50 -10,35  a dle telefonické nebo osobní domluvy

email: steberova@zsdetmarovice.cz

tel.: 596550164 

Termín testování žáků 5. + 9.třídy pro JPZ nebo školní zkoušku

Dle posledních pokynů, které přišly z MŠMT a na základě mimořádného opatření MZ  (viz příloha zde) budeme testovat žáky takto:
  • 9. třída – 27. dubna 2021 od 8,00 hod. – 8,30 hod., pokud má žák školní termín zkoušky jiný než JPZ- prosím o sdělení termínu školní zkoušky a domluvíme se jiném termínu testování.
  • 5. třída – 29.dubna 2021 od 8,00 hod. – 8,30 hod
Škola Vám pak vydá potvrzení o provedeném testování.
Podrobné informace najdete v dokumentu MŠMT – prosím o jeho přečtení – daný dokument zde.
 Z dokumentu MŠMT: testovat se nemusí ten, kdo prodělal onemocnění COVID-19 a od potvrzeného pozitivního testu neuběhlo 90 dní. Potvrzení s datem zjištění pozitivního testu musí vydat dětský lékař nebo daná laboratoř. Nebo pokud  budete mít potvrzení o provedení PCR testu, který není starší 7 dní.
 
Jestliže se někdo nemůže dostavit v daném termínu, prosím zavolejte do školy na tel. 59550164 – paní Stašková nebo paní Branná a domluvíme se na jiném datu nebo v jinou dobu.
 
Stašková, zástupce ředitele a výchovný poradce

Změna termínu jednotných příjímacích zkoušek na SŠ a víceletá gymnázia

  • Jednotné přijímací zkoušky na čtyřleté maturitní obory se budou konat 3. a 4. května.
  • Na víceletých gymnáziích pak 5. a 6. května. Původně měly být jednotné přijímací zkoušky 12. a 15. dubna.

Informace k přihláškám a zápisovým lístkům

Základní informace k přihláškám – shrnutí

Vzor vyplněné přihlášky na  SŠ  zde

Vzor zápisový lístek – zde

Vzor odvolání – zde

Další informace k přihláškám na SŠ – na stránkách Cermatu 

Za řádné vyplnění, zajištění všech požadovaných dokladů k přihlášce (např. potvrzení zdravotní způsobilosti) a včasné podání plně odpovídá zákonný zástupce žáka. 

V případě jakýchkoliv dotazů či problémů s přihláškou Vám nabízím aktivní spolupráci a poradenskou činnost.

Kontakty:

Tel. 596550164 , email: staskova@zsdetmarovice.cz  nebo přes chat v MS TEAMS – tým “Přihlášky 2021” nebo po telefonické domluvě osobně v kanceláři zástupce ředitele

 

Mgr. Monika Stašková, výchovný poradce

Informace pro rodiče vycházejících žáků a žáků hlásících se na víceletá gymnázia

  • předvyplněné přihlášky a zápisové lístky si zákonný zástupce  vyzvedne na sektretariátě: ve čtvrtek 4.2.201 od 6,00 – 16,00 hod.  nebo  v pátek od 7,00 – 12,00 hod.  
  • z důvodu mimořádných opatření bude informačních schůzka ohledně přihlášek na střední školy a víceletá gymnázia formou online – přes účty žáků a přes speciálně vytvořený tým “přihlášky” v MS Teams
  • termín online schůzky je úterý 9.2.2021 v 17,00 hod. přes tým “přihlášky “
  • přihlášky se zápisovými lístky budou připraveny na sekretariátě k vyzvednutí (vyzvednout může pouze zákonný zástupce žáka)  – TERMÍN BUDE UPŘESNĚN

Mgr. Monika Stašková, výchovný poradce a zástupce ředitele

Změny v přijímacích zkouškách

Dne 30.listopadu 2020 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy zveřejnilo bližší informace k organizaci jednotné přijímací zkoušky ve školním roce 2020/2021  – viz tisková zpráva: Jak tento rok proběhnou přijímací a maturitní zkoušky

Kritéria u jednotlivých škol vyhlásí ředitelé škol ve standardním termínu do 31. ledna 2021 s tím, že školní přijímací zkouška může proběhnout také distančním způsobem. 

Termín pro podání přihlášky pro první kolo zůstává zachován na 1. března 2021.

  1. Přijímací řízení na víceletá gymnázia

– standardní průběh přijímacího řízení, a to jak, co se týče termínů pro podání přihlášek,tak konání jednotné přijímací zkoušky azachování dvou termínů zkoušky.

  1. Přijímací řízení na čtyřleté maturitní obory

V případě čtyřletých oborů vzdělání s maturitní zkouškou uchazeč podává přihlášku na dvě školy, ředitel školy však bude mít možnost rozhodnout, zda se v případě jeho školy bude konat v rámci přijímacího řízení jednotná přijímací zkouška nebo školní příjímací zkouška, či od obou zkoušek za stanovených podmínek posléze ustoupí. 

V případě čtyřletých maturitních oborů bude mít každý ředitel školy možnost rozhodnout, zda v rámci přijímacího řízení uplatní či neuplatní jednotnou přijímací zkoušku a využít tak pro přijímací řízení služby CERMATu, a to včetně logistické podpory s tím, že by tato zkouška proběhla standardně ve dvou termínech. MŠMT tedy v tomto školním roce nebude trvat na zahrnutí jednotné přijímací zkoušky do přijímacího řízení a umožní ředitelům škol nahradit jí školní přijímací zkouškou, a doplňuji, že tato podoba přijímacího řízení ke vzdělávání v maturitních oborech je zamýšlena pouze pro školní rok 2020/21,“ vysvětluje ministr školství Robert Plaga.

V případě, že počet podaných přihlášek nebude převyšovat předpokládaný počet přijímaných uchazečů, bude moci ředitel školy následně sám rozhodnout, zda bude jakoukoliv formu přijímací zkoušky na své škole vůbec konat či rozhodne o přijetí uchazečů bez konání zkoušky. 

Střední školy pak budou moci také rozšířit okruh vysvědčení, která budou v rámci přijímacího řízení zohledněna.

Informace pro žáky a zákonné zástupce 9. třídy

Vzhledem k nestabilní a průběžně se měnící situaci ohledně opatření KHS k dopadům koronavirové krize a prevenci nebezpečí vzniku a rozšíření onemocnění COVID-19, se akce Volba povolání 2020 – výstava středních škol ve městech Karviná a Orlová, jejichž jsme hlavním organizátorem je Úřad práce, nebude konat

Místo toho bude burza škol online na odkaze: https://burzaskol.online/

BurzaŠkol.Online pro školy v okrese Karviná a  Ostrava nabízí  dne 7.12.2020 připojení dopoledne 8:00-12:00 a potom ten samý den večer 18:00-21:00, kdy můžete vše ještě jednou probrat i se svými rodiči v klidu z domova.

Zkušební test proběhne 3.12.2020 od 8,00 hod v rámci vyučování pod vedením výchovné poradkyně Mgr. Monika Stašková

Prosím sledujte dny otevřených dveří na středních školách a v případě zájmu dané školy navštivte. Z důvodu současné situace, budou školy zasílat email na školu pro virtuální prohlídku nebo jiné zajímavé informace o střední škole. Tyto informace bude výchovný poradce přeposílat na emaily žáků 9. třídy.

Děkuji   

Mgr. Monika Stašková, výchovný poradce

Termíny konání jednotné přijímací zkoušky ve školním roce 2020/2021

Jednotná přijímací zkouška, jež se koná formou písemného testu ze vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura a písemného testu ze vzdělávacího oboru Matematika a její aplikace ve dvou termínech, je stanovena v řádném termínu na dny:

Čtyřleté obory vzdělání, včetně nástavbového studia:
1. termín: pondělí 12. dubna 2021
2. termín: úterý 13. dubna 2021


Obory šestiletých a osmiletých gymnázií:
1. termín: středa 14. dubna 2021
2. termín: čtvrtek 15. dubna 2021

viz odkaz na dokument z MŠMT