Kontakt a konzultační hodiny

Mgr. Pavel Figura

pondělí, středa : 9,50 – 10,35 hod.  a  dle telefonické nebo osobní domluvy

email: figura@zsdetmarovice.cz

tel.:  596550164

Mgr. Hana Steberová

úterý, středa: 9,50 -10,35  a dle telefonické nebo osobní domluvy

email: steberova@zsdetmarovice.cz

tel.: 596550164 

Burza škol - výstava středních škol

  • 3. listopadu 2022  od  9.00 – 17.00 hodin –  HAVÍŘOV SPORTOVNÍ HALA SLAVIE
  • 9. listopadu 2022  od 10.00 – 17.00 hodin – KARVINÁ OBECNÍ DŮM DRUŽBA
  • 23. listopadu 2022 od 10.00 – 16.00 hodin – ORLOVÁ DŮM KULTURY MĚSTA ORLOVÁ

Propagační letáček zde

Termíny konání jednotné přijímací zkoušky (JPZ) ve školním roce 2022/2023

Jednotná přijímací zkouška, jež se koná formou písemného testu ze vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura a písemného testu ze vzdělávacího oboru Matematika a její aplikace ve dvou termínech, je stanovena v řádném termínu na dny:

Čtyřleté obory vzdělání, včetně nástavbového studia:
1. termín: čtvrtek 13.dubna 2023
2. termín: pátek 14. dubna 2023

Obory šestiletých a osmiletých gymnázií:
1. termín: pondělí 17. dubna 2023
2. termín: úterý 18. dubna 2023

viz Termíny JPZ-  odkaz na dokument z MŠMT

další informace z MŠMT k přijímacím zkouškám :

Termíny pro podávání přihlášek jsou následující:
a) pro obory vzdělání s talentovou zkouškou do 30. listopadu 2022
b) pro obory vzdělání bez talentové zkoušky do 1. března 2023

Prosím zákonné zástupce, pokud chce žák podávat přihlášku na obor s talentovou zkouškou, aby tuto informaci sdělili  zástupkyni ředitele školy Mgr. Monice Staškové na tel. 596550164, následně Vám bude v měsíci říjnu vyhotovena přihláška ke studiu.

Další informace můžete najít i na webových stránkách MŠMT nebo CERMATU (najdete tam i testy k přijímačkám z minulých let)

Děkuji  Stašková

Informace k přihláškám a zápisovým lístkům - šk.r. 2021/2022

Předvyplněné přihlášky ke studiu na střední škole a zápisový lístek k přijetí si může vyzvednout pouze zákonný zástupce žáka od úterý 8.2.2022  do čtvrtku v 10.2.2022 od 7,00 – 13,00 hod.  nebo  i jindy, a to po telefonické domluvě na tel. č.596550164  

Základní informace k přihláškám – shrnutí

Vzor vyplněné přihlášky na  SŠ – zde

Vzor zápisový lístek – zde

Vzor odvolání – zde

Další informace k přihláškám na SŠ – na stránkách Cermatu 

Schéma JPZ – časový rozvrh zkoušky – zde 

další informace z MŠMT k přijímacím zkouškám : Informace pro přijímání na střední školy a konzervatoře ve školním roce 2021/2022

Co udělat po vyhlášení výsledků přijímacího řízení – zde

Za řádné vyplnění, zajištění všech požadovaných dokladů k přihlášce (např. potvrzení zdravotní způsobilosti) a včasné podání plně odpovídá zákonný zástupce žáka. 

V případě jakýchkoliv dotazů či problémů s přihláškou Vám nabízím aktivní spolupráci a poradenskou činnost.

Kontakty:

Tel. 596550164 , email: staskova@zsdetmarovice.cz  nebo přes chat v MS TEAMS – tým “Přijímací řízení 2022” nebo po telefonické domluvě osobně v kanceláři zástupce ředitele

Mgr. Monika Stašková, výchovný poradce

Informace pro rodiče vycházejících žáků a žáků hlásících se na víceletá gymnázia

  • online schůzka k přijímacímu řízení, která se bude konat v pondělí 7.2.2022 v 17,00 hodin v MSTeams, tým Přijímací řízení 2022. Obdržíte zde informace k přijímacímu řízení, jak vypsat přihlášku a zápisový lístek.

  • předvyplněné přihlášky ke studiu na střední škole a zápisový lístek k přijetí si může vyzvednout pouze zákonný zástupce žáka od úterý 8.2.2022  do čtvrtku v 10.2.2022 od 7,00 – 13,00 hod.  nebo  i jindy, a to po telefonické domluvě na tel. č.596550164  

    Mgr. Monika Stašková, výchovný poradce a zástupce ředitele

Online veletrh středních škol Moravskoslezského kraje 2021/2022

Více informací na webových stránkách: https://veletrh-skol.msk.cz/, kde s vybranými školami můžete spojit přes videokonferenci nebo přes chat.