Termíny akcí pořádaných SRPŠ při ZŠ Dětmarovice šk. rok 2021/2022

SRPŠ připravuje.

 

 

Výbor SRPŠ:

Předseda:                      Daňhel Martin

Místopředseda:             Baierová Hana

         Pokladník:                      Zuziaková Jaroslava

 Jednatel:                        Konkolová Hana

 Gabriela Kolková

 Pavlína Fierlová

 Radek Fierla

 Jaroslava Zuziaková

  Andrea Venclová

  Michaela Kaňová

  Lenka Sztwiertniová

  Lenka Kúdelová

  Jana Sznapková

   František Hartl

  Gabriela Littnerová

 Radek Konkol