Spolek rodičů a přátel školy při ZŠ Dětmarovice – Děláme to pro děti!

IČO spolku: 70642176

Tel.: 605 35 39 39

E-mail: detmarovice.srps@gmail.com

Stanovy zveřejněny ve veřejném rejstříku (or.justice.cz)

Výbor SRPŠ:

Předseda: Martin Daňhel

Místopředseda:  Hana Konkolová

Pokladník: Jana Poledníková

PR: Lucie Glatzová

Styčná osoba ZŠ: Markéta Branná

Styčná osoba MŠ Střed: Kateřina Čempelová

Styčná osoba MŠ Koukolná: Markéta Bursová

Další členové výboru: Radek Konkol, František Hartl, Lenka Konkolová, Emil Jamnicz, Kateřina Jamniczová, Michal Kolibač, Lucie Králová, Silvie Kolakowská, Monika Zarembová, Kamil Zaremba, Marika Mencnerová, Václav Kijonka, Kateřina Dadoková, Petra Nadudvári, Monika Súkeníková

Co je naším cílem?

Jsme parta rodičů, kteří jsou nadšeni do organizace akcí pro žáky školy i jejich rodiče. Spolek, dříve sdružení, existuje více než 50 let a v posledních letech se objevujeme i na velkých akcích pořádaných obcí a jinými spolky. Jsme rádi, že se můžeme v Dětmarovicích spolupodílet na kulturním životě.

Spojuje nás:

S = spolupráce

R = radost

P = přátelství

Š = šikovnost

Kdokoliv by se k naší partě chtěl přidat, tak ať neváhá a ozve se nám prostřednictvím jakékoliv komunikačního kanálu. Najdete nás na emailu, Facebooku i na Instagramu.

Termíny akcí pořádaných SRPŠ při ZŠ Dětmarovice šk. rok 2023/2024

  • 18.11.2023 (sobota) – Kateřinská zábava – neformální ples pro dospělé – rodiče i jejich přátele
  • prosinec 2023 – Mikulášská nadílka – Mikuláš, čert a anděl rozdávají dobroty během výuky
  • 28.3.2024 – Den učitelů – poděkování učitelskému sboru a dalším pracovníkům za péči o naše děti
  • 13.4.2024 (sobota od 14,00 h.) – Karneval pro 1.-3. třídy – dětský karneval (letos v kulturním domě v Dolní Lutyni) – vystoupení dětí a poté soutěže, s účastí rodičů a příbuzných
  • 30.4.2024 (úterý od 15,30h.) – Čarodějnice – slet čarodějnic v kostýmech pro 1.stupeň na Sokolském hřišti, soutěže, opékání párků, s účastí rodičů a příbuzných
  • 17.5.2024 (pátek od 16,00h.) – Ples pro žáky 2. stupně – diskotéka v plesovém stylu v Dělnickém domě se slavnostním pasováním deváťáků, bez účasti rodičů
  • 1.6.2024 (sobota) – SRPŠ stánek na Obecní slavnosti – prodejem občerstvení se snažíme zajistit lepší financování spolku. Obecní slavnost pořádá Obec Dětmarovice. Srdečně zveme nejen žáky, ale i jejich rodiče a prarodiče.
  • 15.6.2024 (sobota od 14,00h.) – Radovánky – dětský den na závěr školního roku na Sokolském hřišti, vystoupení dětí, soutěže, skákací hrad, občerstvení, večerní program, s účastí rodičů, příbuzných, učitelů,…
  • srpen 2024 – Letní kino – prodejem občerstvení se snažíme podpořit příjemné chvíle strávené sledováním filmu/pohádky s vašimi dětmi. Letní kino pořádá Obec Dětmarovice
  •  září 2024 – Výroční schůze organizačního výboru – neformální setkání všech rodičů, kteří se zapojili do organizace s upřímným poděkováním končícím členům

Dále podporujeme – lidskými, věcnými nebo finančními zdroji – školní a mimoškolní soutěže ve všech odvětvích, chod kroužků a družiny, adaptační a sportovní kurzy, výlety a další.

výbor SRPŠ