Termíny akcí pořádaných SRPŠ při ZŠ Dětmarovice šk. rok 2019/2020

23. 11.  2019           Kateřinská zábava

6. 12. 2019            Mikuláš (v rámci vyučování)

8.   2.  2020           Dětský karneval (1.-3.tř.)

24.  4. 2020            Ples pro žáky II.stupně

5.  5. 2020           Slet čarodějnic

13.  6. 2020            Dětské radovánky

Výbor SRPŠ:

Předseda:                      Daňhel Martin

Místopředseda:             Baierová Hana

         Pokladník:                      Zuziaková Jaroslava

 Jednatel:                        Konkolová Hana

 Gabriela Kolková

 Pavlína Fierlová

 Radek Fierla

 Jaroslava Zuziaková

  Andrea Venclová

  Michaela Kaňová

  Lenka Sztwiertniová

  Lenka Kúdelová

  Jana Sznapková

   František Hartl

  Gabriela Littnerová

 Radek Konkol