Kontakt

Vedoucí jídelny

Lucie Mandátová
jidelna@zsdetmarovice.cz

Vedoucí kuchařka

Hana Kulichová

Kuchařky

Jana Sikorová
Miroslava Klimčíková

Školní jídelna - stravné placené inkasem a obědy dne 1. září

Prosíme rodiče, kteří měli ve školním roce 2020/2021 nastavenou úhradu stravného inkasem a ve školním roce 2021/2022 nemají zájem o školní stravování, aby tuto skutečnost nahlásili vedoucí školní jídelny na tel. 596 550 174 nebo na email: jidelna@zsdetmarovice.cz

Bývalí žáci 9.třídy školního roku 2020/2021 byli odhlášeni automaticky.

Dne 1.září jsou obědy pouze pro žáky, kteří budou daný den ve školní družině. Prosíme rodiče, pokud bude jejich dítě dne 1.září 2021 ve školní družině, ať přihlásí své dítě k obědu. Děkuji.

Vedoucí školní jídelny

Odhlášení jídla z důvodu nepřítomnosti žáka v ZŠ

Žádáme rodiče, aby v době nepřítomnosti dítěte ve škole odhlašovali obědy.

1.telefonicky 596550174,596550164

2.e-mailem jidelna@zsdetmarovice.cz

Odhlášení obědů musí být provedeno nejpozději do 7.00 hod. ráno!

Neodhlášené obědy budou účtovány sazbou za základní cenu jídla podle zák.561/2004 Sb.

Pokud žák není ve škole přítomen, nemá nárok na oběd a tedy ani na dotaci, která je na oběd poskytována.

V době nemoci dítěte je možno odebrat oběd do jídlonosičů jen první den nemoci dítěte a to v čase od 10.45-11.00 hod!

Výběr stravného bude probíhat v níže uvedených dnech a čase.

31.8. pondělí 7.00-14.30

1.9. úterý 9.00-14.30

2.9. středa 6.00-15.00

3.9. čtvrtek 7.00-14.30

4.9. pátek 7.00-14.30,

Lucie Mandátová, vedoucí školní jídelny                                         

Informace k úhradě stravného pro školní rok 2021/2022

Podrobné informace k úhradám stravného pro školní rok 2021/2022 naleznete v tomto dokumentu.

Žádost o bezhotovostní platbu je ke stažení zde.

Možnosti odevzdávání žádosti o bezhotovostní platby + potvrzení o zřízení souhlasu s inkasem:

a) osobně vedoucí školní jídelny

b) elektronicky – naskenované dokumenty zašlete na email: jídelna@zsdetmarovice.cz

c) schránka u školy

d) datová schránka – ID datové schránky: x4amcpe

Termín  odevzdání žádosti o bezhotovostní platby + potvrzení o zřízení souhlasu s inkasem: do 31.7.2021.

                                                                                   Vedoucí školní jídelny