Kontakt

Vedoucí jídelny

Lucie Mandátová
jidelna@zsdetmarovice.cz tel.:596550174

Vedoucí kuchařka

Hana Kulichová

Kuchařky

Jana Sikorová
Miroslava Klimčíková

Dokumenty školní jídelny

Školní stravování je služba organizovaná a dotovaná státem a stát proto pro něho stanovuje poměrně přesná pravidla. Obecné zmínky o školním stravování najdeme ve školském zákoně 561/2004 a ve vyhlášce č. 107/2005 o školním stravování. 

Dokumenty: 

Další otázky a odpovědi můžete najít v článku: Co rodiče nevědí o školním stravování

Informace

Odhlášení jídla z důvodu nepřítomnosti žáka v ZŠ

Žádáme rodiče, aby v době nepřítomnosti dítěte ve škole odhlašovali obědy.

1.telefonicky 596550174,596550164

2.e-mailem jidelna@zsdetmarovice.cz

Odhlášení obědů musí být provedeno nejpozději do 7.00 hod. ráno!

Neodhlášené obědy budou účtovány sazbou za základní cenu jídla podle zák.561/2004 Sb.

Pokud žák není ve škole přítomen, nemá nárok na oběd a tedy ani na dotaci, která je na oběd poskytována.

V době nemoci dítěte je možno odebrat oběd do jídlonosičů jen první den nemoci dítěte a to v čase od 10.45-11.00 hod!

Lucie Mandátová, vedoucí školní jídelny                                         

Školní jídelna - stravné placené inkasem a obědy dne 4. září 2023

Prosíme rodiče, kteří měli ve školním roce 2022/2023 nastavenou úhradu stravného inkasem a ve školním roce 2023/2024 nemají zájem o školní stravování, aby tuto skutečnost nahlásili vedoucí školní jídelny na tel. 596 550 174 nebo na email: jidelna@zsdetmarovice.cz

Bývalí žáci 9.třídy školního roku 2022/2023 byli odhlášeni automaticky.

Dne 4.září jsou obědy pouze pro žáky, kteří budou daný den ve školní družině. Prosíme rodiče, pokud bude jejich dítě dne 4.září 2023 ve školní družině, ať přihlásí své dítě k obědu. Děkuji.

Vedoucí školní jídelny

Informace k úhradě stravného INKASEM pro školní rok 2023/2024

Žádost o bezhotovostní platbu je ke stažení zde.

Možnosti odevzdávání žádosti o bezhotovostní platby + potvrzení o zřízení souhlasu s inkasem:

a) osobně vedoucí školní jídelny

b) elektronicky – naskenované dokumenty zašlete na email: jidelna@zsdetmarovice.cz

c) schránka u školy

d) datová schránka – ID datové schránky: x4amcpe

Termín  odevzdání žádosti o bezhotovostní platby + potvrzení o zřízení souhlasu s inkasem: do 31.7.2023.

Vedoucí školní jídelny

Zvýšení cen stravného od 1.2.2023 a s tím související navýšení limitu inkasa

Vážení rodiče,

vzhledem k růstu cen potravin a provozních nákladů školní jídelny jsme nuceni reagovat a od 1.2.2023 zvýšit cenu stravného u všech kategorií strávníků.

Ceníky stravného platné od 1.2.2023 pro ZŠ a MŠ najdete níže v dokumentech v příloze č. 1 Vnitřního řádu ZŠ  a MŠ (viz níže).

V souvislosti s tímto je potřeba, aby si rodiče zkontrolovali výši částky povoleného inkasa.

Doporučené minimální limity pro inkaso (1 strávník)

a) ZŠ

Strávníci 7 – 10 let:     750,- Kč / 1 strávník (23 dnů x 32,- Kč/oběd)

Strávníci 11 – 14 let:   800,- Kč / 1  strávník (23 dnů x 34,- Kč/oběd)

Strávníci 15 a více:      850,- Kč / 1 strávník (23 dnů x 36,- Kč/oběd)

Cizí strávníci:            1 900,- Kč / 1 strávník (23 dnů x 82,- Kč/ oběd)

b) MŠ

Děti do 6 let- celodenní s úplatou MŠ:    1450,- Kč / 1 dítě =  1100,- Kč / 1 strávník (23 dnů x 47,- Kč)  + 350,- Kč úplata za MŠ, tj. celkem 1450,- Kč

Děti do 6 let- celodenní bez úplaty  MŠ: 1100,- Kč / 1 dítě =  1100,- Kč / 1 strávník (23 dnů x 47,- Kč)

Děti 7 let a více – celodenní bez úplaty  MŠ: 1150,- Kč / 1 dítě =  1150,- Kč / 1 strávník (23 dnů x 50,- Kč)

Vedoucí školní jídelny