Kontakt

Vedoucí jídelny

Lucie Mandátová
jidelna@zsdetmarovice.cz

Vedoucí kuchařka

Hana Kulichová

Kuchařky

Jana Sikorová
Miroslava Klimčíková

Důležitá informace - Stravné pro školní rok 2022/2023

Ceníky stravného na školní rok 2022/2023 pro ZŠ a MŠ najdete níže v dokumentech v příloze č. 1 Vnitřního řádu daných jídelen.

1. PLATBY INKASEM

Prosíme zákonné zástupce strávníků o překontrolování výše nastavených limitů inkas na svých účtech z důvodu navýšení cen stravného.

Doporučujeme výši limitu zvážit. Vzhledem k rostoucím cenám může během školního roku dojít k dalšímu navyšování cen stravného, tedy pokud si nastavíte minimální limit, nezapomeňte při případném zvyšování cen limit navýšit.

Vždy je z Vašeho účtu  stahovaná pouze částka, kterou budete mít v záznamu odebraných jídel, tj. záloha na následující měsíc (počet školních/pracovních dnů x sazba stravného) ponížená o vrácenky za předchozí měsíc,  u plátců úplaty MŠ plus 350,- Kč za úplatu.

Doporučené minimální limity pro inkaso (1 strávník)

a) ZŠ

Strávníci 7 – 10 let:     700,- Kč / 1 strávník (23 dnů x 29,- Kč)

Strávníci 11 – 14 let:   750,- Kč / 1  strávník (23 dnů x 31,- Kč)

Strávníci 15 a více:      800,- Kč / 1 strávník (23 dnů x 33,- Kč)

Cizí :                               1 600,- Kč / 1 strávník (23 dnů x 69,- Kč)

b) MŠ

Děti do 6 let- celodenní s úplatou MŠ:    1400,- Kč / 1 dítě =  1050,- Kč / 1 strávník (23 dnů x 44,- Kč)  + 350,- Kč úplata za MŠ

Děti do 6 let- celodenní bez úplaty  MŠ: 1050,- Kč / 1 dítě =  1050,- Kč / 1 strávník (23 dnů x 44,- Kč)

Děti 7 let a více – celodenní bez úplaty  MŠ: 1100,- Kč / dítě =  1100,- Kč / 1 strávník (23 dnů x 47,- Kč)

Stahování záloh na stravné na září inkasem  bude probíhat od 19.8.2022.

2. HOTOVOSTNÍ PLATBY

Platby v hotovosti na měsíc září 2022:

Základní škola – možno hradit již od 30.8.2022 v době 7:00 – 14:00 hod. u vedoucí školní jídelny

Mateřská škola – možno hradit od 1.9.2022 v mateřské škole (nejpozději však do 15. dne daného měsíce)

Vedoucí školní jídelny

Školní jídelna - stravné placené inkasem a obědy dne 1. září

Prosíme rodiče, kteří měli ve školním roce 2022/2023 nastavenou úhradu stravného inkasem a ve školním roce 2022/2023 nemají zájem o školní stravování, aby tuto skutečnost nahlásili vedoucí školní jídelny na tel. 596 550 174 nebo na email: jidelna@zsdetmarovice.cz

Bývalí žáci 9.třídy školního roku 2021/2022 byli odhlášeni automaticky.

Dne 1.září jsou obědy pouze pro žáky, kteří budou daný den ve školní družině. Prosíme rodiče, pokud bude jejich dítě dne 1.září 2022 ve školní družině, ať přihlásí své dítě k obědu. Děkuji.

Vedoucí školní jídelny

Informace k úhradě stravného INKASEM pro školní rok 2022/2023

Žádost o bezhotovostní platbu je ke stažení zde.

Možnosti odevzdávání žádosti o bezhotovostní platby + potvrzení o zřízení souhlasu s inkasem:

a) osobně vedoucí školní jídelny

b) elektronicky – naskenované dokumenty zašlete na email: jídelna@zsdetmarovice.cz

c) schránka u školy

d) datová schránka – ID datové schránky: x4amcpe

Termín  odevzdání žádosti o bezhotovostní platby + potvrzení o zřízení souhlasu s inkasem: do 31.7.2022.

                                                                                   Vedoucí školní jídelny

Odhlášení jídla z důvodu nepřítomnosti žáka v ZŠ

Žádáme rodiče, aby v době nepřítomnosti dítěte ve škole odhlašovali obědy.

1.telefonicky 596550174,596550164

2.e-mailem jidelna@zsdetmarovice.cz

Odhlášení obědů musí být provedeno nejpozději do 7.00 hod. ráno!

Neodhlášené obědy budou účtovány sazbou za základní cenu jídla podle zák.561/2004 Sb.

Pokud žák není ve škole přítomen, nemá nárok na oběd a tedy ani na dotaci, která je na oběd poskytována.

V době nemoci dítěte je možno odebrat oběd do jídlonosičů jen první den nemoci dítěte a to v čase od 10.45-11.00 hod!

 

Lucie Mandátová, vedoucí školní jídelny