Plán akcí ve školním roce 2023/2024

Co se chystá? 

záříříjenlistopad, prosinecleden, únor, březen, duben, květen, červen

Akce pro žáky naleznete i v aplikaci Bakaláři pod ikonou “Plán akcí”.

Turisticko-sportovní kurz Visalaje

Dnes 20.května odjeli žáci 8.třídy do Beskyd na horský hotel Visalaje. Přejeme jim příznivé počasí, aby si to skvěle užili. 

PROČ BYCHOM SE NETĚŠILI?

A my jsme se těšili všichni a už dlouho. Na co? Přece na ples. Ples je vždy velkou událostí, stejně tak ples pro žáky 2. stupně, který se na naší škole pořádá mimo jiné díky iniciativě SRPŠ.

Den D se konal 17. května. A protože se my deváťáci tak trochu už začínáme se svou školou loučit, točilo se mnohé kolem nás. U vzpomínkové videoprezentace mnozí zatlačili slzičku. Během slavnostního pasování na absolventy jsme zaznamenali nemálo pozoruhodných slibů – za všechny snad ten našeho spolužáka Filipa: „Slibuji, že pokud ode mě nic nečekáte, předčím vaše očekávání.“ Velmi příjemně nás překvapily paní kuchařky, které nám každému připravily výborný minidortíček. Celou třídu ohodnotily výrokem „Byla jste skvělá devítka.“ – Asi proto, že nás nemusely učit.:) Chtěli bychom úplně stejně poděkovat všem našim učitelům, dnes zvláště těm tančícím, zvláště pak panu učiteli Hlawiczkovi.:)

Neposlední a velké poděkování chceme adresovat rodičům ze SRPŠ, kteří ples nádherně připravili a celý večer nám byli k dispozici. Děkujeme za skvělou diskotéku, hamburgery, malinovku atd., atd.

Škoda, že pro nás deváťáky byl tento ples už tím posledním. Ale co, těšit se mohou další.

Ve spolupráci s vyučující českého jazyka Lukáš, Dominik a zbytek devítky

Humbook - Letem světem young adult literaturou

Že nevíte, co Humbook je? My jsme to také nevěděli, tedy až do úterka 14. května. A protože všechno je lepší, než sedět ve škole, uvítali jsme možnost se jednoho takového Humbooku zúčastnit. S chaosem ani neorganizovaným veselím však tento neměl  nic společného, jak už zápis slova – nám všem znalcům angličtiny – napovídá. Ve skvěle zvoleném prostředí karvinského parku Boženy Němcové nás čekala „yung adult literatura“ – tedy raději zase zpět hezky česky „čtení pro mladé“. Seznámili jsme se s nejzajímavějšími knižními tituly, které mezi mladými frčí a které bylo možno si také koupit (nic se ale nemá přehánět, že?:)), literární kvízy, povídání si se členy Humbooku – někteří jsme se i fotili. Celá akce utekla velmi rychle – asi proto, že byla naprosto výborná a určitě bychom si ji rádi zopakovali. Tak snad se to povede, a když už ne nám deváťákům, tak těm, co převezmou štafetu po nás.

Ve spolupráci s vyučující českého jazyka Veronika Olšarová a Tereza Stoklasová, 9. třída

Akci organizovala Regionální knihovna Karviná a byla financována z projektu Místní akční plán rozvoje vzdělávání v ORP Karviná IV (facebook MAP  a  webovky MAP), do kterého jsme zapojeni. 

REVOLUTION TRAIN 2024 aneb BÝT ČI NEBÝT?

Pokud si někdo myslí, že jsme byli v divadle na Shakespearova Hamleta, tak se tentokrát mýlí. Ale Hamletovská otázka byla a je zcela na místě.  V úterý 14. května jsme, my sedmáci, navštívili „protidrogový vlak“. Někdo se těšil více, někdo méně, ale stálo to zato.

Celým vlakem nás provázel skutečný příběh, který se stal před dvaceti lety, představený do nejmenších detailů – pro někoho možná až moc realisticky. Ale tady se nedalo nic přikrášlit. Nebudeme prozrazovat, o čem přesně příběh byl. Ani to nejde, protože se musí vidět na vlastní oči.

Vrátím se proto k titulní otázce BÝT či NEBÝT? Ta se rovná otázce BRÁT (drogy) či NEBRAT? Odpověď je jasná a všichni ji známe. Přesto se bohužel stále najdou tací, kteří po droze sáhnou. Proč? Jenom experimentují? Od něčeho utíkají? Chtějí být zajímaví? Vždy jde o hazard, hazard s důvěrou blízkých, zdravím a v neposlední řadě s tím nejcennějším, se životem. A přestože jsme tuto pravdu znali již před exkurzí, bylo nesmírně poučné si příběhem v protidrogovém vlaku projít.

A jaké že je závěrečné ponaučení? BRÁT rovná se NEBÝT!

Ve spolupráci s vyučující českého jazyka Ema Olšarová, 7. B třída

Dějepis či občanka v knihovně? Proč ne?

Šesťáci a deváťaci se vydali do místní knihovny, kde proběhly hodiny dějepisu a občanské výchovy. Naši nejstarší měli zamířeno na výstavu Kam směřuje budoucnost? Během necelé hodinky poznali pozitiva i negativa světa technologií, se kterým se dennodenně setkávají a utužili týmovou spolupráci při hledání odpovědí na často záludné otázky. Jejich mladší spolužáci z šestky do knihovny vyrazili na hodinu dějepisu. Paní knihovnice si tentokrát pro žáky připravila lekci s názvem Správný Čech. Kluci i holky pracovali s kupou knih a připomněli si tak spoustu informací o naší zemi. V závěru si dokonce stihli i zasoutěžit v zapeklitém kvízu. 

Mgr. Michal Hejda

Kulturní vystoupení žáků

  • žáci 1.stupně pod vedením paní učitelky Mgr. Hedviky Bestové si připravili kulturní vystoupení na oslavu Dne vítězství
  • krátká videa zde

Slet čarodějnic

V úterý 30. dubna 2024 se na sokolském hřišti slétli ježibabky a ježidědci z celého širého okolí. Děti z 1.  stupně v maskách čarodějnic a čarodějů si užily příjemné odpoledne se svými kamarády a soutěžily o dobroty na stanovištích s nejrůznějšími úkoly, např. hádání toho, co je v tajuplné sklenici, prolízačka pavučinou nebo soutěž ve slalomu na koštěti.

Děti z každé třídy se po příchodu zapsaly u hlavních čarodějek, které poté vyhodnotily procentuálním zastoupením největší čarodějnou skupinu ježibubáků.  V klání o nejpočetnější skupinu nakonec za 100% účast zvítězila třída 2.A, která vyhrála nádherný čarodějnický dort. Na 2. místě se umístila 2.B třída, která si odnesla krásnou perníkovou chaloupku a na 3. místě se umístila 1.A třída, která se zakousla do chutných jedovatých mufinů. Tradicí bylo také zapálení ohně, kde si mohli všichni návštěvníci opéct párky.

Tímto bych chtěla poděkovat paní Monice Zarembové za upečení strašidelných perníčků, paní Šárce Chrobákové za čarodějnický dort, paní Zuzce Křížové za krásně nazdobené mufiny, paní Lence Konkolové a Hance Konkolové za perníkovou chaloupku. SRPŠ děkuje za silnou podporu Obecnímu úřadu a také všem aktivním rodičům za organizaci a přípravu, bez kterých by se toto úžasně čarodějné odpoledne nemohlo konat. Děkujeme také dětmarovickýcm dobrovolným hasičům za zpestření programu pro děti pěnovou show.

Markéta Branná, ZŠ a MŠ Dětmarovice

Hurá na exkurzi 

Důležitou a nezbytnou součástí výuky jsou terénní exkurze. Šesťáci na konci dubna navštívili přírodní rezervaci Rezavka a zahájili tak sérii přírodovědně-geografických exkurzí žáků 2.stupně. Během dopoledne prošli v doprovodu bioložky Ostravského muzea šestikilometrovou trasu, na které poznali faunu i flóru této přírodní památky a viděli specifika městské biodiverzity. V průběhu exkurze zbyl také čas na “dějepisné pauzy” seznamující šesťáky s historií Svinova, jedné z částí Ostravy a na zapojení se do soutěže mapující přírodu Ostravy.  

V úterý 30. dubna se na exkurzi vypravili sedmáci. Zamířili na haldu Ema, a to v doprovodu geoložky Ostravského muzea. Po cestě na haldu paní geoložka žáky seznámila s doly Ema, Terezka a Trojice, ze kterých se vyvážela struska a hlušina díky které vznikla právě halda Ema. Zjistili, že přibližně v 60. Letech 20. století došlo ke vznícení haldy a ta prohořívá dodnes. Uvnitř je cca 1 700 °C a díky tomu na povrchu Emy není v zimě sníh a rostou zde některé rostliny, které bychom hledali mnohem více na jih. Procházku zakončili u Památníku 1. československé tankové brigády, která osvobozovala Ostravu v roce 1945.  

Obě exkurze splnili svůj účel a v průběhu června do terénu vyrazí i osmáci a naši nejstarší. 

Fotografie z exkurzí:

Mgr. Michal Hejda, Mgr. Martina Kotasová 

DEN ZEMĚ

Dne 29.4. proběhla na Z.Š. Dětmarovice přírodovědná vědomostně zábavní soutěž ke Dni Země. Propojujícím tématem letošního ročníku byla půda a organismy na ni svým způsobem života přímo nebo nepřímo vázané. Žáci všech ročníků poměřovali své znalost na 9 stanovištích, kde je čekaly úkoly od poznávání různých skupin rostlin a živočichů přes hledání zástupců hub v osmisměrkách až po práci s textem ve skrývačkách. Soutěž proběhla oproti oficiálnímu dni Země s týdenním odstupem způsobeným nepřízní počasí. Ale podle známého rčení kdo si počká, ten se dočká se nám počasí odměnilo, což ocenili jak soutěžící, tak zejména žáci devátého ročníku, kteří na stanovištích strávili několik hodin jako dohled nad soutěžícími, za což jim patří za organizační tým poděkování.

Žáci 1. a 2. stupně poznávají dopravní výchovu společně

V průběhu měsíce dubna probíhají společné hodiny žáků 1. a 2. stupně zaměřené na dopravní výchovu. Žáci osmé a deváté třídy vyrazili za svými mladšími spolužáky, aby je hravou formou seznámili se základními pravidly silničního provozu. Hodiny nejenže posílily vědomosti našich žáků o důležitosti bezpečnosti na silnicích, ale také ukázaly, jak mohou starší žáci vést ty mladší a společně tvořit učební komunitu.  

Starší žáci připravili interaktivní materiály a hry, které pomohly mladším lépe pochopit pravidla silničního provozu. Společně diskutovali o významu dopravních značek, o tom, jak bezpečně přecházet ulici a jak být vidět v různých světelných podmínkách.  

Spolupráce také podpořila vzájemný respekt a pochopení mezi různými věkovými skupinami. Jsme velmi rádi, že takovéto aktivity můžeme realizovat. Děkujeme všem zapojeným žákům a učitelům za jejich úsilí a těšíme se na další podobné akce.  

Další fotky jsou ve fotogalerii a také na facebooku:  https://www.facebook.com/zsamsdetmarovice/photos?locale=cs_CZ

 Mgr. Michal Hejda   

Planetárium Ostrava

Dne 11.4. navštívili žáci 3. a 4. třídy Planetárium Ostrava. Zhlédli moderovanou ukázku vesmíru, Sluneční soustavy a film “Bouřlivá planeta”. Stihli si také prohlédnout expozice přibližující děje ve vesmíru. Akce skvěle doplnila tradiční výuku ve škole a pro žáky i jejich doprovod byla milým zpestřením.

fotografie zde – Planetárium

Karneval

V sobotu 13.dubna se v Kulturním domě v Dolní Lutyni konal dětský karneval pro žáky 1.-3.třídy. Děkujeme SRPŠ za přípravu a skvělou organizaci. 

Podívejte se na fotky z karnevalu 

Společně za lepším prostředím

V pátek 5. dubna se stovka žáků 2.stupně zapojila do celostátní akce Ukliďme Česko. Nejprve se seznámili ve škole se smyslem akce a vyfasovali rukavice a pytle na odpad. Následně v doprovodu učitelů vyrazili k řece Olši, do okolí vlakového nádraží a k hájence.  

V průběhu dopoledne se žáci věnovali vlastnímu úklidu v dané lokalitě a plnili různorodé aktivity související s vodou a lesem.  Podařilo se jim zajistit pěkné úlovky v podobě pneumatik, ledničky, televize a dalších předmětů, které so přírody určitě nepatří. Nebáli se ani pořádně zašpinit a vylovit odpadky z promáčeného terénu.  

Akci žáci hodnotili kladně, byli rádi, že mohli něco udělat pro své okolí a zapojit se tak ke zkrášlení míst, která znají a mnohdy rádi navštěvují.  

Poděkování patří všem žákům a učitelům podílejícím se na akci, paní Taťáně Čempelové z Obecního úřadu Dětmarovice za organizaci umístění sesbíraného odpadu, paní Koláčkové za svoz pytlů z lokality Olše a panu Matysovi za pomoc pří úklidu černé skládky v okolí hájenky.

Ukliďme Česko- fotografie z akce

Mgr. Martina Kotasová, Mgr. Michal Hejda 

Letem čtenářským světem

Březen je typicky považován za měsíc čtenářů, a proto po celý měsíc ve škole probíhal projekt “Letem čtenářským světem”, jehož cílem bylo podpořit a rozvíjet čtenářskou gramotnost mezi našimi žáky. Tento projekt představoval sérii aktivit, které měly za úkol nejen podnítit zájem o čtení, ale také posílit schopnost žáků porozumět a analyzovat různé texty.  

Ve třídách se o knihách mluvilo, žáci četli beletrii i naučné knihy, různorodými způsoby posilovali porozumění textu a trénovali čtenářské strategie. K dalším aktivitám patřily knihovnické besedy.   

Šestáci se vydali do bohumínské městské knihovny na besedu Bohové Olympu, druháčci putovali za pohádkou v místní knihovně a sedmáci poznali knihy s handicapovaným hrdinou.  

Projekt se stal cestou k objevování a učení se skrze knihy a těšíme se na další podobné projekty v budoucnosti.  

Mgr. Michal Hejda 

Na každou nožku jinou ponožku...

Dne 21. března jsme na školních chodbách potkávali žáky a některé učitele s rozdílnými ponožkami. Důvod byl jasný – připomněli jsme si Světový den Downova syndromu neboli Ponožkový den. 

Po celý den se o problematice postižení ve třídách mluvilo, žáci starších ročníků dokonce poznali, jak se toto postižení odráží v dílech českých spisovatelů a jak ovlivňuje život jedince i celé společnosti.  

Akcí jsme chtěli vyjádřit solidaritu a podporu lidem s Downovým syndromem a ukázat, že rozdílnost je normální a v pořádku. 

Za školní parlament Mgr. Michal Hejda

Cesta za bezpečnějším internetem

V týdnu od 19. února jsme se v rámci výuky věnovali tématu bezpečnosti v kybersvětě. Pro žáky 4. – 9. ročníku byly připraveny různorodé aktivity týkající se osobních údajů, sociálních sítí, tvorby bezpečných hesel a…

Za tajemstvím slov do místní knihovny

Osmáci ve čtvrtek 15. 2. 2024 zamířili do místní knihovny na další z literárních besed. Tentokrát se vydali za tajemstvím slov. Během lekce slyšeli od paní knihovnice spoustu zajímavostí o češtině, připomněli si pranostiky a…

Valentýnská pošta opět na scéně

Čtrnáctý únor již tradičně v naší škole patří Valentýnské poště. Letošní rok nebyl výjimkou.  V průběhu dopoledne byla všechna pošta pečlivě roztříděna a následně doručena malým i velkým adresátům přímo do tříd. Tohoto nelehkého úkolu…

Vánoční jarmark a Den otevřených dveří

           Dne 12.12.2023 od 14,00 – 16,30 hod. pořádá Základní škola Dětmarovice Vánoční jarmark a Den otevřených dveří. Zveme všechny zájemce k prohlídce školy a k nakoupení drobných výrobků zhotovených našimi…

Projektový den “Máme rádi Česko”

Poslední čtvrtek před Vánocemi patřil projektovému dni napříč třídami. Malí i velcí poznávali celé dopoledne Českou republiku. Ve třídách tvořili plakáty na různorodá témata. Pod taktovkou učitelů se tak věnovali české hudbě, úspěchům olympioniků, cestovali…