Žákovská rada školy – školní parlament

Žákovskou radu tvoří skupina žáků zvolených třídními kolektivy 5. – 9. ročníků. Každá třída volí dva zástupce na dobu jednoho roku. Žákovská rada se schází dle potřeby.  Úkolem žákovské rady je podílet se na chodu školy formou připomínek a postřehů ze strany žáků, aktivně se zapojovat do aktivit a akcí školy, pomáhat s jejich organizací, spolupodílet se na vytvoření zdravého a přátelské prostředí mezi žáky i mezi žáky a zaměstnanci školy.

Zástupci jednotlivých tříd pro školní rok 2021/2022:

5.A              Anna Kovářová,  Zuzana Kavická

5.B              Adéla Królová, Viktor Telega

6.třída         Tereza Zučková,  Eliška Chmielová

7.třída         Tereza Stoklasová,  Karolína Michalská

8.A              David Turoň,  Karolína Křístková

8.B              Nela Hanusková,  Robin Totek

9.třída         Jakub Babinský,  Karolína Sečkařová 

Akce školního parlamentu: HALLOWEEN

V pondělí 8. listopadu jsme na chodbách školy potkávali čarodějnice, čaroděje, zombie, vlkodlaky, smrtky a mnohé další bytosti. Proběhla totiž soutěž o nejlepší halloweenskou masku, kterou aktivně zorganizovala Žákovská rada.

Do akce se zapojila celá škola včetně některých učitelů a dvojčlenná porota viděla celkem 204 mnohdy nápaditých masek. A jak celá akce dopadla?

1. třída           96 % zapojených žáků + paní učitelka
2. třída          96 % zapojených žáků
3. třída          92,6 % zapojených žáků + paní učitelka
4. A               75 % zapojených žáků
4. B               80 % zapojených žáků
5. A               88,8 % zapojených žáků + pan učitel
5. B               88,2 % zapojených žáků
6. třída          88 % zapojených žáků
7. třída           62 % zapojených žáků
8. A                63 % zapojených žáků
8. B               47,6 % zapojených žáků                                                                                                                                                                                                                    9. třída          66,6 % zapojených žáků                                                                                                                                                                                                                    Celkem se zapojilo 80, 96 % žáků školy.

Z  5. – 9. ročníku porota vybrala 5 žáků s nejlepší maskou. Po dlouhé diskuzi se shodli na těchto jménech.

  • David Perutka z 5. B
  • Adam Míra z 5. A
  • Nela Ploszková a Vanessa Szeligová ze 7. třídy
  • Tereza Běhalová z 8. A

Žákovská rada všem zúčastněným děkuje, vítěznou třídu a nejlepší masky odmění a těší se na podobnou akci v příštím roce.

Žákovská rada zahájila činnost

V průběhu prvního měsíce nového školního roku proběhly pod taktovkou třídních učitelů volby do Žákovské rady. Z těchto voleb vzešlo 14 nových členů, jež budou v průběhu celého školního roku spolupracovat na různorodých akcích a projektech.

Vzhledem k omezením zatím Rada pracuje v on-line prostředí, příp. členové působí v rámci svého třídního kolektivu, jež zastupují.

K prvním úkolem parlamenťáků patřilo sestavení seznamů nápadů na akce, které by se mohly uskutečnit a příprava rozhlasové relace k 28. říjnu, Dni vzniku samostatného Československa.

Mgr. Michal Hejda