Žákovská rada školy – školní parlament

Žákovskou radu tvoří skupina žáků zvolených třídními kolektivy 5. – 9. ročníků. Každá třída volí dva zástupce na dobu jednoho roku. Žákovská rada se schází dle potřeby.  Úkolem žákovské rady je podílet se na chodu školy formou připomínek a postřehů ze strany žáků, aktivně se zapojovat do aktivit a akcí školy, pomáhat s jejich organizací, spolupodílet se na vytvoření zdravého a přátelské prostředí mezi žáky i mezi žáky a zaměstnanci školy

Zástupci jednotlivých tříd:

  • Totek Robin
  • Hanusková Nela
  • Marková Nela
  • Król Miroslav
  • Běhalová Tereza
  • Fonš Daniel
  • Klodová Barbora
  • Ostrowková Veronika
  • Feber Luboš