Základní škola

IČO: 73184501

Telefon: +420 596 550 164

Email: skola@zsdetmarovice.cz

ID datové schránky : x4amcpe

facebook ŠKOLY

Školní jídelna

Telefon: +420 596 550 174

Email: jidelna@zsdetmarovice.cz

Mateřská škola Koukolná

Telefon: +420 596 550 125

Email: mskoukolna@zsdetmarovice.cz

Mateřská škola střed

Telefon: +420 596 550 102

Email: msstred@zsdetmarovice.cz

Upozornění - zákaz vstupu do sportovního areálu

Z důvodu rekonstrukce je sportovní areál UZAVŘEN, a to od 20. června 2024 do odvolání.

Mgr. Robert Lindert, ředitel školy

Volné pracovní pozice

1. Hledáme učitele/učitelku na 1.stupeň

 • na plný úvazek na dobu určitou 1 rok, s nástupem od 1.9.2024
 • požadujeme vysokoškolské vzdělání dle Zákona o pedagogických pracovnících

2. Hledáme uklízeče/uklízečku

 • práce na zkrácený úvazek (70% = 28 hod. týdně)
 • práce v odpoledních hodinách

Badatelská odborná činnost

Ve čtvrtek 13. června proběhlo za účasti vedení školy a starosty obce Dětmarovice slavnostní vyhodnocení Badatelské odborné činnosti za letošní školní rok. Svou celoroční práci představilo porotě tvořené vedením školy a zástupci Žákovské rady celkem 5 věkově smíšených týmů z řad žáků 2. stupně.   

Tito žáci se pod vedením svých vyučujících věnovali tématům z oblasti přírodních i humanitních věd a řadu měsíců rozvíjeli řadu dovedností a nezbytných kompetencí. Naučili se pracovat s odbornými zdroji, moderními technologiemi i klasickým nářadím při tvorbě dendrofonu, bosého chodníku či naučné stezky stromů.  

A jak jejich snažení dopadlo? 

 1. místo Dendrofon a bosá stezka

(Ema Olšarová, Laura Konkolová, Dorota Hanusková, Ester Pavlovská, Zoe Petrušková, Gabina. Mašánová pod vedením Mgr. Martiny Kotasové) 

 1. místo Kvalita vody v potoce Krympulec

(Natálie Vašutová, Vanesa Trávníčková pod vedením Mgr. Aleše Vebera) 

 1. místo Stezka stromů

(Sabina Sekyrová, Laura Kolibačová, Jakub Rúber, Karel Dobrovolný, Vojtěch Sekyra, Lukáš Lasota pod vedením Mgr. Martiny Kotasové) 

 1. místo Jak se chodilo do školy v Dětmarovicích

(Ester Pavlovská, Zoe Petrušková, Gabina Mašánová, Sára Kabátová pod vedením Mgr. Michala Hejdy)  

 1. místo Postav si svého robota a rozhýbej ho

(Petr Boček, Jakub Danišík, Tobiáš Král, Šimon Sydor pod vedením Mgr. Jany Brožkové) 

Všem žákům a pedagogům, s kterými po celý rok spolupracovali gratulujeme a děkujeme za jejich celoroční práci.   

Pasování na čtenáře

Dne 4.6.2024 se prvňáčci dočkali a byli v Knihovně Dětmarovice slavnostně pasování na čtenáře.  Do stavu čtenářského je dnes pasovala spisovatelka Ivona Březinová. Knihovna Dětmarovice  – děkujeme za pozitivní zážitek pro naše malé čtenáře 🙂

Na historii nelze zapomínat…

Poslední květnovou středu se žáci osmé a deváté třídy v doprovodu vyučujících vydali na historickou exkurzi, cílem jejich cesty byl koncentrační tábor Osvětim-Březinka. Tato exkurze měla za cíl žáky seznámit s obdobím, na které bychom jako lidé neměli zapomínat.  

Návštěva měla dvě části. První proběhla v táboře Auschwitz I. Zde se žáci seznámili s historií místa jako takového, poznali život vězně, viděli velkou část předmětů dokazujících množství vězněných osob a v neposlední řadě si prohlédli prostor plynových komor.  

Po zhruba 1,5 dlouhé prohlídce navštívili nedaleký tábor Auschwitz II. s vlečkou, kde viděli zejména rampu, na které probíhala selekce osob, a dřevěné baráky, ve kterých byli vězni v nelidských podmínkách vězněni.  

Exkurze byla pro všechny silným zážitkem a připomněla, že je důležité znát dějiny, abychom se vyvarovali podobného jednání v budoucnosti. 

Mgr. Michal Hejda

Zápis do školní družiny na rok 2024/2025

Zápis do školní družiny bude ve středu 29. května 2024 v době od 6,00 – 8,00 hod. a od 11,30 -16,00 hod. Zápis je určen pro žáky 1. stupně.

 • Zápis do školní družiny-leták

PROČ BYCHOM SE NETĚŠILI?

A my jsme se těšili všichni a už dlouho. Na co? Přece na ples. Ples je vždy velkou událostí, stejně tak ples pro žáky 2. stupně, který se na naší škole pořádá mimo jiné díky iniciativě SRPŠ.

Den D se konal 17. května. A protože se my deváťáci tak trochu už začínáme se svou školou loučit, točilo se mnohé kolem nás. U vzpomínkové videoprezentace mnozí zatlačili slzičku. Během slavnostního pasování na absolventy jsme zaznamenali nemálo pozoruhodných slibů – za všechny snad ten našeho spolužáka Filipa: „Slibuji, že pokud ode mě nic nečekáte, předčím vaše očekávání.“ Velmi příjemně nás překvapily paní kuchařky, které nám každému připravily výborný minidortíček. Celou třídu ohodnotily výrokem „Byla jste skvělá devítka.“ – Asi proto, že nás nemusely učit.:) Chtěli bychom úplně stejně poděkovat všem našim učitelům, dnes zvláště těm tančícím, zvláště pak panu učiteli Hlawiczkovi.:)

Neposlední a velké poděkování chceme adresovat rodičům ze SRPŠ, kteří ples nádherně připravili a celý večer nám byli k dispozici. Děkujeme za skvělou diskotéku, hamburgery, malinovku atd., atd.

Škoda, že pro nás deváťáky byl tento ples už tím posledním. Ale co, těšit se mohou další.

Ve spolupráci s vyučující českého jazyka Lukáš, Dominik a zbytek devítky

 

Digitální technologie mají ve škole zelenou

Digitální technologie se v posledních letech stávají neodmyslitelnou součástí našich životů a digitální gramotnost se stává jednou z oblastí, která je pro člověka nepostradatelná stejně jako dovednost číst, psát a počítat.

V naší škole se snažíme žáky seznamovat se světem technologií včetně všech pozitiv i negativ již od první třídy. U našich nejmenších probíhá tandemová výuka s roboty, starší žáci s technologiemi pracují v informatice i jiných předmětech, někteří z žáků dochází na kroužky realizované pedagogy školy. Také vybavení školy různorodými technologiemi se v posledních letech zlepšuje, a to i díky řadě projektů. Posledním z nich byl projekt “Modernizace vnitřní konektivity v ZŠ Dětmarovice, který byl spolufinancován Evropskou unií. V rámci projektu se řešilo zkvalitnění počítačové sítě celé školy v souladu se Standardem konektivity škol a pořízení nových koncových zařízení. Cílem bylo vylepšit školní infrastrukturu a umožnit efektivní využití digitálních technologií ve vzdělávání. Koncovými zařízení se staly počítače pro učebnu ICT, tiskárny a v neposlední řadě pětice interaktivních displejů. Tyto moderní technologie jsou umístěny v odborných učebnách školy a v jedné z prvních tříd, kde působí zejména motivačně nejen při výuce čtení a matematiky.

Kromě realizace výše uvedeného projektu se podařilo zakoupit brýle pro virtuální realitu, které budou sloužit ve výuce i v zájmových kroužcích robotiky či první pomoci.

Mgr. Michal Hejda

Zápis do mateřské školy na školní rok 2024/2025

 • je v termínu  6. – 7. května 2024  v prostorách mateřské školy MŠ Koukolná č.p. 360 a  MŠ Střed č.p. 790 v době od 8,00 -16,00 hod.
 • zápis se týká dětí starších 2 let, tj. dětí které dosáhnou 2-let věku do 31.8.2024. Povinnost plnit předškolní vzdělávání mají děti, které dosáhnou do 31.8.2024 pěti let. 

 • V daných termínech se dostavte do MŠ, kde obdržíte potřebné doklady k zápisu a další potřebné informace. Můžete si doklady stáhnout i zde: 
 1. žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání do mateřské školy 

   2. Evidenční list dítěte 

Příloha: Směrnice pro přijímání dětí do MŠ (platnost od 23.4.2024)

Rozhodnutí o přijetí či nepřijetí k předškolnímu vzdělávání bude vyvěšeno na dveřích MŠ.

 • pro zvětšení klepněte na náhled plakátu

SLET ČARODĚJNIC - akce SRPŠ pro žáky 1.stupně

 

 

Slet čarodějnic a čarodědků se koná dne 30.dubna 2024 v od 15,30 hod. na Sokolském hřišti. Těšíme se na krásné kostýmy.

Rozhodnutí o přijetí žáků k základnímu vzdělávání od školního roku 2024/2025

Ředitel základní školy, jejíž činnost vykonává Mgr. Robert Lindert, jako věcně a místně příslušný správní orgán ve smyslu ustanovení §46, § 165 odst. 2 písm. e) a § 183odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, rozhodl, že vyhovuje žádosti o…

Společně za lepším prostředím

V pátek 5. dubna se stovka žáků 2.stupně zapojila do celostátní akce Ukliďme Česko. Nejprve se seznámili ve škole se smyslem akce a vyfasovali rukavice a pytle na odpad. Následně v doprovodu učitelů vyrazili k řece Olši, do okolí vlakového nádraží a k hájence  (více Aktuality – akce školy) fotografie z akce 

Zápis do 1.třídy

Zápis do 1.třídy pro budoucí prvňáčky se bude konat v budově Základní školy Dětmarovice –  1. patro, a to  v termínech: úterý 9.dubna 2024 od 13,00 do 16,30 hodin (pro děti z MŠ Dětmarovice Střed) středa 10.dubna 2024 od 13,00 do 16,30 hodin (pro děti z MŠ Dětmarovice Koukolná) děti z jiných mateřských školek mohou přijít buď…