Vítejte na webové prezentaci ZŠ a MŠ Dětmarovice

Kontakt

Základní škola

IČO: 73184501
Email: skola@zsdetmarovice.cz

Telefon: +420 596 550 164

ID datové schránky : x4amcpe

Školní jídelna

Telefon: +420 596 550 174

Email: jidelna@zsdetmarovice.cz

Mateřská škola Koukolná

Telefon: +420 596 550 125

Email: mskoukolna@zsdetmarovice.cz

Mateřská škola střed

Telefon: +420 596 550 102

Email: msstred@zsdetmarovice.cz

Oznámení - výsledky 1.kola doplňujících voleb a vyhlášení 2. kola doplňujících voleb do školské rady

Oznámení o výsledku prvního kola doplňujících voleb 1 člena školské rady z řad zákonných zástupců nezletilých žáků ze dne 19.9.2023

Volby do školské rady proběhly dne 19.9.2023  v době od 8,00 hodin do 17,00 hodin prostřednictvím elektronického formuláře on-line. Volby do školské rady jsou neplatné z důvodu nízkého počtu oprávněných voličů, volební řádu bod IV. – „Za platné je možno považovat volby, kterých se zúčastní alespoň jedna třetina oprávněných voličů“.

Oznámení o vypsání termínu  druhého kola doplňujících voleb 1 člena školské rady z řad zákonných zástupců nezletilých žáků

Ředitel Základní školy a Mateřské školy Dětmarovice, příspěvková organizace ve spolupráci s volební komisí oznamuje jména kandidátů z řad zákonných zástupců nezletilých žákův souladu s § 167 zákona č. 561/2004 Sb. O předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v platném znění a dle volebního řádu školské rady :

 1. Michaela Gilarová
 2. Dalibor Besta
 3. Samuel Zádroš
 4. Nikol Wankeová

Druhé kolo doplňujících voleb do školské rady proběhne dne 3.10.2023 v době od 8,00 hodin do 17,00 hodin volbou on-line prostřednictvím elektronického formuláře. Odkaz na formulář bude zveřejněn v den konání voleb na stránkách školy.

Za platné je možno považovat volby, kterých se účastní alespoň jedna třetina oprávněných voličů.

V Dětmarovicích, dne 20.9.2023

Mgr. Robert Lindert                                                                                                       Mgr. Michal Hejda

ředitel školy                                                                                                                     člen volební komise

Příloha: Oznámení o výsledku prvního kola doplňujících voleb 1 člena školské rady z řad zákonných zástupců nezletilých žáků ze dne 19.9.2023

Ředitelské volno 29. září 2023

Sdělení ředitele školy

Ve smyslu § 24, odst. 2, zákona č. 561/2004 Sb. vyhlašuji pro žáky ředitelské volno, a to z provozních a technických důvodů dne 29.9.2023. Oběd bude dětem automaticky odhlášen.

V Dětmarovicích, dne  14.9.2023                                             

Mgr. Robert Lindert, ředitel školy

 

Hlasování - 1. kolo doplňujících voleb do školské rady

V úterý 19.září 2023 v době od 8,00 – 17,00 hodin proběhne 1.kolo doplňujících voleb do školské rady.

Volit můžete  on-line prostřednictvím elektronického formuláře.

Odkaz na hlasovací formulář, který je funkční pouze v době hlasování zde:    https://forms.office.com/e/EQD25XtSNg

 

Vyberte jednoho kandidáta, kterému chcete udělit hlas v rámci těchto voleb. V případě, že vyberete více než jednoho kandidáta, je váš hlas neplatný. Za každého jednoho žáka platí pouze 1 hlasování zákonných zástupců.

Děkujeme všem, kteří se zapojí do hlasování.

Volební komise

Oznámení - doplňující volby do školské rady (termín a jména kandidátů)

Oznámení

Ředitel Základní školy a Mateřské školy Dětmarovice, příspěvková organizace ve spolupráci s volební komisí oznamuje jména kandidátů z řad zákonných zástupců nezletilých žáků v souladu s § 167 zákona č. 561/2004 Sb. O předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v platném znění a dle volebního řádu školské rady :

 1. Michaela Gilarová
 2. Dalibor Besta
 3. Samuel Zádroš
 4. Nikol Wankeová

První kolo voleb do školské rady proběhne dne 19.září 2023 v době od 8,00 hodin do 17,00 hodin volbou on-line prostřednictvím elektronického formuláře.

Odkaz na formulář bude zveřejněn v den konání voleb na stránkách školy www.zsdetmarovice.cz . Sdělujeme, že platí za každého jednoho žáka pouze 1 hlasování zákonných zástupců.

Za platné je možno považovat volby, kterých se účastní alespoň jedna třetina oprávněných voličů.

 

V Dětmarovicích, dne 13.9.2023

Mgr. Robert Lindert, ředitel školy                                                                                                Mgr. Michal Hejda, člen volební komise

Příloha: oznameni-navrzeni-kandidati-2023.pdf

Turisticko-sportovní kurz Chorvatsko 2023

Důležitá informace – změna času příjezdu ke škole:

Výletnici mají klidnou a bezproblémovou cestu, takže  přijedou ke škole mezi 7,30 – 8,00 hod.

Stašková, 12.9.2023

Dobrý den, sděluji, že účastníci STK Chorvatsko přijedou domu v úterý 12.9. mezi 8-9.30hod. Pozdější příjezd ke škole je z důvodu změny odjezdu trajektu. V případě změny nebo upřesnění času příjezdu Vám sdělím.

Stašková, zástupce ředitele, dne 11.9.2023

 

Zdravíme z Chorvatska, už jsme dojeli a šli jsme se hned okoupat. Je tady úžasně:-)

Žáci 9.třídy + pedagogický doprovod

Oznámení - doplňující volby do školské rady

Oznámení

Ředitel Základní školy a Mateřské školy Dětmarovice, příspěvková organizace ve spolupráci s volební komisí vyhlašuje dle § 167 zákona č. 561/2004 Sb. O předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v platném znění a dle volebního řádu školské rady doplňující volby 1 člena školské rady z řad zákonných zástupců nezletilých žáků na zbývající dobu funkčního období dosavadních členů.

Volby se uskuteční v úterý 19.9.2023. Způsob a čas voleb zveřejní volební komise nejpozději 5 dnů před konáním voleb.

Jména kandidátů zveřejní volební komise nejpozději 5 dnů pře termínem konání voleb.

 

V Dětmarovicích, dne 31.8.2023

 

Mgr. Robert Lindert , ředitel školy   

Mgr. Michal Hejda, člen volební komise

Přílohy:

Oznámení o konání voleb

Oznámení o jmenování volební komise

 

Informace – 4. září 2023 - slavnostní zahájení školního roku 2023/2024

 • Škola je otevřena od 7,30 hod.. Od 7,50 – 8,00 hod. proběhne ve třídě prezence žáků, poté se žáci s třídním učitelem přesunou před budovu školy, kde se bude konat slavnostní zahájení školního roku, Po ukončení se žáci přesunou zpět do třídy, kde jim během hodiny budou sděleny organizační informace pro další den. Předpokládaný konec výuky je v 8,35 hod.
 • Zákonným zástupcům je vstup do budovy zakázán, na žáka čekají před budovou školy. Pouze zákonní zástupci žáků 1.třídy mohou prvňáčky ráno zavést do třídy. Po skončení slavnostního  zahájení své děti opětovně do třídy doprovodí. Ve třídě jim budou sděleny další organizační informace. V tento den žáci aktovku nepotřebují.
 • Obědy budou pouze pro žáky, kteří jsou ve školní družině. Pro ostatní žáky oběd dne 4. září není – jsou automaticky odhlášeni. V případě změny, prosím zákonné zástupce, aby oběd nahlásili vedoucí školní jídelny na tel. 596550174 do 31.8.2023.
 • Školní družina: běžný provoz od 6,00-16,00 hod.
 • Školní autobus: dne 4. září pojede takto:
 • Dne 5. září 2023 proběhnou třídnické hodiny a vyučování bude končit:
  • 1.- 5. třída v 11,30 hod.
  • 6.- 9. třída ve 12,25 hod.

Vedení školy

Informace pro budoucí prvňáčky - 1.třída

Potřeby a pomůcky pro žáky 1.třídy:

 – přezůvky, aktovka, pouzdro (pero -Tornádo nebo bombičkové – ale až později, NE mazací, ořezané tužky č. 2 (2ks), pastelky (sada min.10 ks, vhodné trojhranné), malé pravítko, guma, fixy, strouhátko s krytkou

– do tělesné výchovy:  tepláky (kraťasy),tričko, mikina, sportovní obuv s bílou podrážkou 

– do výtvarné výchovy: zástěra, lepidlo a nůžky

Další pomůcky do výtvarné výchovy, pracovní sešity a učebnice dostanou.

Hurá prázdniny!!!

Přejeme Všem krásné prožití letních prázdnin a budeme se na Vás těšit 4.září 2023 🙂

Zápis do školní družiny na školní rok 2023/2024

 • je dne 30. května 2023
 • ráno od 6,00 – 8,00 hod. a pak od 11,30 -16,00 hod. 
 • zápisový lístek si můžete stáhnout zde
 •  pro zvětšení klepněte  na plakát

Zápis do 1.třídy

Zápis do 1.třídy pro budoucí prvňáčky se bude konat v budově Základní školy Dětmarovice –  1. patro, a to  v termínech:

 • úterý 11.dubna 2023 od 13,00 do 16,30 hodin (pro děti z MŠ Dětmarovice Střed)
 • čtvrtek 13.dubna 2023 od 13,00 do 16,30 hodin (pro děti z MŠ Dětmarovice Koukolná)
 • děti z jiných mateřských školek mohou přijít buď v úterý 11.4.2023 nebo ve čtvrtek 13.4.2023  v době od 13,00 – 16,30 hod.

K zápisu potřebujete rodný list dítěte, ve škole vyplníte potřebné dokumenty, V případě zájmu si je můžete vytisknout a vyplnit předem (žádost o přijetí, zápisový list).

V případě odkladu školní docházky potřebujete vyplnit žádost o odklad (formulář zde). K žádosti se dokládá Doporučení školského poradenského zařízení (PPP, SPC)  a odborné posouzení dětského lékaře nebo klinického psychologa. Pokud doporučení ze ŠPZ nemáte, dodáte neprodleně po obdržení.

V případě předčasného přijetí dítěte je nutno vyplnit žádost o předčasné přijetí dítěte a zápisový list. K žádosti se dokládá u dětí narozených od 1.9.2017 do 31.12.2017 Doporučení školského poradenského zařízení (PPP, SPC) a u dětí narozených od 1.1.2018 do  30.6.2018 se přikládá Doporučení školského poradenského zařízení (PPP, SPC) a do doporučení odborného (dětského) lékaře.

Při zápisu do 1.třídy můžete zároveň zapsat dítě do školní družiny (přihláška zde)  a  na školní autobus (přihláška zde).

Na všechny budoucí prvňáčky a jejich rodiče se těší pedagogický sbor školy

 

Lyžařský kurz 2023

Rok se s rokem sešel a naše základní škola opět pořádá lyžák pro žáky v Beskydech, hotel Visalaje.

Na stránkách https://lvvz-visalaje-2022.webnode.cz/  najdete denní blog o dění na lyžáku, dále přidáme odkaz na online galerii fotek a pokud se bude dařit, přidáme videa přímo z lyžování na YouTube. 

Těšíme se na Vaší návštěvu:-)

Sdělení - systém Bakaláři a elektronická žákovská knížka

Vážení rodiče.

Od 1. 9. 2022 jsme zavedli elektronickou žákovskou knížku, a to pro zápis průběžné klasifikace. Pro Váš přístup platí již dříve vytvořené přístupové údaje do aplikace Bakalář. Pro žáky budou vygenerována vlastní hesla.

Papírové žákovské knížky prozatím zůstávají pro omlouvání absence a informování o organizačních záležitostech souvisejících s výukou.

Vedení školy

 

Kde najdete školní informační systém BAKALÁŘI:

a) přes webové stránky naší školy – záložka pro rodiče – známky;  

b) přes mobilní aplikaci Bakaláři OnLine 

Pokud Vám Bakaláři Online (pro mobilní telefon) v tomto školní roce nefunguje a hlásí chybu, doporučuji tyto postupy:

 • odinstalovat účet a založit znovu  

         nebo 

 • u  účtu žáka je ikonka tužky, na kterou klepnete a  musíte dát znova NAJÍT ŠKOLU  – vyhledáte Dětmarovice a znova zvolíte naší školu a pak dáte uživatelské jméno a heslo a přihlásit

Případné dotazy zodpoví Mgr. Michal Hejda a Mgr. Jana Brožková

Pálení čarodějnic 2023

Pálení čarodějnic akce ve spolupráci se SRPŠ dne 28.4.2023 od 15,30 hod. na Sokolském hřišti