Oznámení - výsledky 2. kola doplňujících voleb do školské rady a jmenování 1 člena do školské rady

Oznámení o výsledku 2. kola doplňujících voleb 1 člena školské rady z řad zákonných zástupců nezletilých žáků ze dne 3.10.2023 jmenování 1 člena do školské rady

Druhé kolo doplňujících voleb 1 člena do školské rady z řad  zákonných zástupců nezletilých žáků bylo neplatné z důvodu nízkého počtu oprávněných voličů.

 Na základě §167, bodu 5, školského zákona jmenuje ředitel školy člena školské rady paní Michaelu Gilarovou.

Jmenování 1 člena školské rady bylo na základě nejvyššího dosaženého počtu hlasů jednotlivých kandidátů.

V Dětmarovicích, dne 4.10.2023

Mgr. Robert Lindert, ředitel školy

Mgr. Michal Hejda, Mgr. Pavel Figura, Mgr. Monika Stašková, členové volební komise

příloha: Oznámení výsledků 2. kola