Oznámení – doplňující volby do školské rady

Oznámení – doplňující volby do školské rady Oznámení Ředitel Základní školy a Mateřské školy Dětmarovice, příspěvková organizace ve spolupráci s volební komisí vyhlašuje dle § 167 zákona č. 561/2004 Sb. O předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v platném znění a dle volebního řádu školské rady doplňující volby 1 člena školské rady z řad…