Letem čtenářským světem

Březen je typicky považován za měsíc čtenářů, a proto po celý měsíc ve škole probíhal projekt “Letem čtenářským světem”, jehož cílem bylo podpořit a rozvíjet čtenářskou gramotnost mezi našimi žáky. Tento projekt představoval sérii aktivit, které měly za úkol nejen podnítit zájem o čtení, ale také posílit schopnost žáků porozumět a analyzovat různé texty.   Ve…

Na každou nožku jinou ponožku…

Dne 21. března 2024 jsme na školních chodbách potkávali žáky a některé učitele s rozdílnými ponožkami. Důvod byl jasný – připomněli jsme si Světový den Downova syndromu neboli Ponožkový den.  Po celý den se o problematice postižení ve třídách mluvilo, žáci starších ročníků dokonce poznali, jak se toto postižení odráží v dílech českých spisovatelů a…