Březen je typicky považován za měsíc čtenářů, a proto po celý měsíc ve škole probíhal projekt “Letem čtenářským světem”, jehož cílem bylo podpořit a rozvíjet čtenářskou gramotnost mezi našimi žáky. Tento projekt představoval sérii aktivit, které měly za úkol nejen podnítit zájem o čtení, ale také posílit schopnost žáků porozumět a analyzovat různé texty.  

Ve třídách se o knihách mluvilo, žáci četli beletrii i naučné knihy, různorodými způsoby posilovali porozumění textu a trénovali čtenářské strategie. K dalším aktivitám patřily knihovnické besedy.   

Šestáci se vydali do bohumínské městské knihovny na besedu Bohové Olympu, druháčci putovali za pohádkou v místní knihovně a sedmáci poznali knihy s handicapovaným hrdinou.  

Projekt se stal cestou k objevování a učení se skrze knihy a těšíme se na další podobné projekty v budoucnosti.  

Mgr. Michal Hejda