Jmenování členů školské rady z řad zákonných zástupců:

Dne 16.2.2021 na základě paragrafu 167, bodu 5 školského zákona jmenoval ředitel školy členy školské rady z řad zákonných zástupců (viz přiložené oznámení).

Oznámení o výsledku 2. kola voleb do školské rady z řad zákonných zástupců nezletilých žáků ze dne 12.2.2021:

Volby do školské rady proběhly dne 12.2.2021  v době od 8,00 hodin do 16,00 hodin prostřednictvím elektronického formuláře on-line. 

Volby do školské rady jsou neplatné z důvodu nízkého počtu oprávněných voličů, volební řádu bod IV. – „Za platné je možno považovat volby, kterých se zúčastní alespoň jedna třetina oprávněných voličů“.

Zástupce do školské rady z řad zákonných zástupců nezletilých žáků ustanoví ředitel školy.

Volby do školské rady 2.kolo online dne 12.2.2020:

Vážení rodiče,

v pátek 12. února 2021 proběhne 2. kolo volby členů Školské rady.

Volit se budou 2 členové z řad zákonných zástupců. Volba proběhne on-line, a to prostřednictvím elektronického formuláře.

Tento formulář bude pro Vás přístupný v den volby 12. 2. 2021 v čase od 8:00 do 16:00. Odkaz najdete zde i na webových stránkách školy.

Odkaz na formulář: (funkční bude v den voleb)

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=629gzmY4hUegFjz-VhHdlXZNCOvAQvJGvi8JxOf87d9UNkhTSjZVOVExOUhaVktGUFY4MUNKVEJMNS4u

Za správnost výsledků voleb zodpovídá volební komise. Děkujeme za Vaši účast ve volbách.

Oznámení o výsledku prvního kola voleb do školské rady z řad zákonných zástupců nezletilých žáků ze dne 25.1.2021

Volby do školské rady proběhly dne 25.1.2021  v době od 8,00 hodin do 15,00 hodin prostřednictvím elektronického formuláře on-line. Volby do školské rady jsou neplatné z důvodu nízkého počtu oprávněných voličů, volební řádu bod IV. – „Za platné je možno považovat volby, kterých se zúčastní alespoň jedna třetina oprávněných voličů“.

Oznámení o vypsání termínu  druhého kola voleb do školské rady z řad zákonných zástupců nezletilých žáků

Ředitel Základní školy a Mateřské školy Dětmarovice, příspěvková organizace ve spolupráci s volební komisí oznamuje jména kandidátů z řad zákonných zástupců nezletilých žákův souladu s § 167 zákona č. 561/2004 Sb. O předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v platném znění a dle volebního řádu školské rady :

  1. Ing. Andrea Venclová
  2. Bohdana Mazurková
  3. JUDr. Sylva Totková Kolderová
  4. Mgr. Blanka Čemerková

Druhé kolo voleb do školské rady proběhne dne 12.února 2021 v době od 8,00 hodin do 16,00 hodin volbou on-line prostřednictvím elektronického formuláře. Odkaz na formulář bude zveřejněn v den konání voleb na stránkách školy a také prostřednictvím emailu třídním učitelem.

Za platné je možno považovat volby, kterých se účastní alespoň jedna třetina oprávněných voličů.

Příloha: oznámení o výsledku a vypsání 2.kola voleb do školské rady

—————————————————–

Vážení rodiče,

v pondělí 25. ledna 2021 proběhne volba členů Školské rady.

Volit se budou 2 členové z řad zákonných zástupců. Volba proběhne on-line, a to prostřednictvím elektronického formuláře.

Tento formulář bude pro Vás přístupný v den volby 25. 1. 2021 v čase od 8:00 do 15:00.

Odkaz byl zaslán i na Váš email prostřednictvím třídního učitele.

Odkaz na formulář:

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=629gzmY4hUegFjz-VhHdlXZNCOvAQvJGvi8JxOf87d9UNVozNlRUSjgzVlJaWDlVTFk3MlpDRjJXMi4u

Za správnost výsledků voleb zodpovídá volební komise. Děkujeme za Vaši účast ve volbách.

Informace k volbě 2 členů z řad zákonných zástupců nezletilých žáků