Oznámení

Ředitel Základní školy a Mateřské školy Dětmarovice, příspěvková organizace ve spolupráci s volební komisí oznamuje jména kandidátů z řad zákonných zástupců nezletilých žáků v souladu s § 167 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v platném znění a dle volebního řádu školské rady :

  1. Marek Matušek
  2. Lucie Spružinová
  3. Rostislav Koláček
  4. Lucie Mandátová
  5. Lenka Stoklasová
  6. Ing. Andrea Venclová

První kolo voleb do školské rady proběhne dne 9.ledna 2023 v době od 8,00 hodin do 17,00 hodin volbou on-line prostřednictvím elektronického formuláře. Odkaz na formulář bude zveřejněn v den konání voleb na stránkách školy. 

Za platné je možno považovat volby, kterých se účastní alespoň jedna třetina oprávněných voličů.

Příloha: Oznámení – kanditáti

 

V Dětmarovicích, dne 19.12.2023

Mgr. Robert Lindert,  ředitel školy  a  Mgr. Michal Hejda, člen volební komise