Oznámení 

Ředitel Základní školy a Mateřské školy Dětmarovice, příspěvková organizace ve spolupráci s volební komisí vyhlašuje dle § 167 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v platném znění a dle volebního řádu školské rady volby 2 členů školské rady z řad zákonných zástupců nezletilých žáků pro období následujících tří let od února 2024 do ledna 2027.

Volby se uskuteční v úterý 9.1.2024. Způsob a čas voleb zveřejní volební komise nejpozději 15 dnů před konáním voleb.

Jména kandidátů zveřejní volební komise nejpozději 15 dnů před termínem konání voleb.

Přílohy:

 

V Dětmarovicích, dne 12.12.2023

 

Mgr. Robert Lindert,  ředitel školy  a  Mgr. Michal Hejda,  člen volební komise