Ředitelské volno 29. září 2023

Sdělení ředitele školy

Ve smyslu § 24, odst. 2, zákona č. 561/2004 Sb. vyhlašuji pro žáky ředitelské volno, a to z provozních a technických důvodů dne 29.9.2023. Oběd bude dětem automaticky odhlášen.

V Dětmarovicích, dne 14.9.2023

Mgr. Robert Lindert, ředitel školy