Oznámení - doplňující volby do školské rady (termín a jména kandidátů)

Oznámení

Ředitel Základní školy a Mateřské školy Dětmarovice, příspěvková organizace ve spolupráci s volební komisí oznamuje jména kandidátů z řad zákonných zástupců nezletilých žáků v souladu s § 167 zákona č. 561/2004 Sb. O předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v platném znění a dle volebního řádu školské rady :

  1. Michaela Gilarová
  2. Dalibor Besta
  3. Samuel Zádroš
  4. Nikol Wankeová

První kolo voleb do školské rady proběhne dne 19.září 2023 v době od 8,00 hodin do 17,00 hodin volbou on-line prostřednictvím elektronického formuláře.

Odkaz na formulář bude zveřejněn v den konání voleb na stránkách školy www.zsdetmarovice.cz . Sdělujeme, že platí za každého jednoho žáka pouze 1 hlasování zákonných zástupců.

Za platné je možno považovat volby, kterých se účastní alespoň jedna třetina oprávněných voličů.

 

V Dětmarovicích, dne 13.9.2023

Mgr. Robert Lindert, ředitel školy                                                                                                Mgr. Michal Hejda, člen volební komise

Příloha: oznameni-navrzeni-kandidati-2023.pdf