Zápis do 1.třídy pro budoucí prvňáčky se bude konat v budově Základní školy Dětmarovice –  1. patro, a to  v termínech:

  • úterý 9.dubna 2024 od 13,00 do 16,30 hodin (pro děti z MŠ Dětmarovice Střed)
  • středa 10.dubna 2024 od 13,00 do 16,30 hodin (pro děti z MŠ Dětmarovice Koukolná)
  • děti z jiných mateřských školek mohou přijít buď v úterý 9.4.2024 nebo ve středu 10.4.2024  v době od 13,00 – 16,30 hod.

Kritéria pro přijetí žáků do ZŠ pro školní rok 2024/2025 (zde)

Zákonný zástupce s sebou k zápisu přinese svůj občanský průkaz a rodný list dítěte. Ve škole vyplníte potřebné dokumenty, V případě zájmu si je můžete vytisknout a vyplnit předem (žádost o přijetízápisový list). K povinné školní docházce musí být zapsány děti, které jsou narozeny od 1.9.2017 do 31.8.2018 a ty, které měly odklad povinné školní docházky.

V případě odkladu školní docházky potřebujete vyplnit žádost o odklad (formulář zde). K žádosti se dokládá Doporučení školského poradenského zařízení (PPP, SPC)  a odborné posouzení dětského lékaře nebo klinického psychologa. Pokud doporučení ze ŠPZ nemáte, dodáte neprodleně po obdržení.

V případě předčasného přijetí dítěte je nutno vyplnit žádost o předčasné přijetí dítěte zápisový list. K žádosti se dokládá u dětí narozených od 1.9.2018 do 31.12.2018 Doporučení školského poradenského zařízení (PPP, SPC) a u dětí narozených od 1.1.2019 do  30.6.2019 se přikládá Doporučení školského poradenského zařízení (PPP, SPC) a do doporučení odborného (dětského) lékaře.

Při zápisu do 1.třídy můžete zároveň zapsat dítě do školní družiny (přihláška zde)  a  na školní autobus (přihláška zde).

Na všechny budoucí prvňáčky a jejich rodiče se těší pedagogický sbor školy

Zápis do 1.třídy