Informujeme, že pro žáky, kterým byla nařízena karanténa a účastní se distanční výuky (to znamená, že stravování je možné ve třídách, kde je více než 50% žáků   v karanténě, pro které vysíláme online, formou hybridní výuky nebo formou distanční výuky).

Stravování ve školní jídelně probíhá za následujících hygienických  podmínek: 

  • oběd si vyzvednou příbuzní, sousedé apod., kteří nejsou v karanténě; žáci v karanténě si NEMOHOU přijít pro oběd
  • oběd si vyzvednou v jídelně, boční vchod  v době od 10.30 do 11.00 hod. do jídlonosičů
  • žáci, kteří jsou ve škole (očkování nebo prodělali nemoc) se stravují ve školní jídelně v 11,00 hod. 

V případě, že se žák v době distanční výuky nechce stravovat prosím o odhlášení na tel. č. 596550174 nebo emailem: jidelna@zsdetmarovice.cz 

Upozorňujeme, že neodhlášené obědy budou účtovány!  

Děkujeme za pochopení. Vedoucí školní jídelny