Opakovaně prosím zákonné zástupce, aby ve smyslu již zveřejněného manuálu z MŠMT na webových stránkách školy a jak bylo uvedeno také v článku níže “Informace k testování 1. 11. 2021 a 8. 11.2021” v případě, že Vaše dítě nebylo v pondělí testované a nastoupí do školy až další dny, hlásilo se nejdříve na sekretariátu školy se záměrem dotestování na COVID-19. Zákonní zástupci, kteří předpokládají, že této samostatné činnosti není dítě schopno, prosím aby své dítě doprovodili osobně.

Děkuji

Mgr. Robert Lindert, ředitel školy