Oznámení o výsledku prvního kola voleb do školské rad z řad zákonných zástupců nezletilých žáků ze dne 9.1.2024

Volby do školské rady proběhly dne 9.1.2024  v době od 8,00 hodin do 17,00 hodin prostřednictvím elektronického formuláře on-line. Volby do školské rady jsou neplatné z důvodu nízkého počtu oprávněných voličů, volební řádu bod IV. – „Za platné je možno považovat volby, kterých se zúčastní alespoň jedna třetina oprávněných voličů“.

Oznámení o vypsání termínu  druhého kola voleb do školské rady z řad zákonných zástupců nezletilých žáků

Ředitel Základní školy a Mateřské školy Dětmarovice, příspěvková organizace ve spolupráci s volební komisí oznamuje jména kandidátů z řad zákonných zástupců nezletilých žákův souladu s § 167 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v platném znění a dle volebního řádu školské rady :

  1. Marek Matušek
  2. Lucie Spružinová
  3. Rostislav Koláček
  4. Lucie Mandátová
  5. Lenka Stoklasová
  6. Andrea Venclová

Druhé kolo voleb do školské rady proběhne dne 16.1.2024 v době od 8,00 hodin do 17,00 hodin volbou on-line prostřednictvím elektronického formuláře. Odkaz na formulář bude zveřejněn v den konání voleb na stránkách školy.

Za platné je možno považovat volby, kterých se účastní alespoň jedna třetina oprávněných voličů.

 

V Dětmarovicích, dne 10.1.2024

 

Mgr. Robert Lindert, ředitel školy

Mgr. Michal Hejda, člen volební komise

 

Přiloha: Výsledky voleb a vyhlášení 2.kola