Dle posledních pokynů, které přišly z MŠMT a na základě mimořádného opatření MZ  (viz příloha zde) budeme testovat žáky takto:
  • 9. třída – 27. dubna 2021 od 8,00 hod. – 8,30 hod., pokud má žák školní termín zkoušky jiný než JPZ- prosím o sdělení termínu školní zkoušky a domluvíme se jiném termínu testování.
  • 5. třída – 29.dubna 2021 od 8,00 hod. – 8,30 hod . případně v pondělí 3.5.2021 při povinném testování při rotační výuce 
Škola Vám pak vydá potvrzení o provedeném testování.
Podrobné informace najdete v dokumentu MŠMT – prosím o jeho přečtení – daný dokument zde.
 Z dokumentu MŠMT: testovat se nemusí ten, kdo prodělal onemocnění COVID-19 a od potvrzeného pozitivního testu neuběhlo 90 dní. Potvrzení s datem zjištění pozitivního testu musí vydat dětský lékař nebo daná laboratoř. Nebo pokud  budete mít potvrzení o provedení PCR testu, který není starší 7 dní.
Jestliže se někdo nemůže dostavit v daném termínu, prosím zavolejte do školy na tel. 59550164 – paní Stašková nebo paní Branná a domluvíme se na jiném datu nebo v jinou dobu.
Stašková, zástupce ředitele a výchovný poradce