Školní kolo recitační soutěže

Ve středu 12. února 2020 se konalo školní kolo recitační soutěže. Soutěže se zúčastnilo osm žáků druhého stupně. Těší nás, že i v dnešní době se najdou žáci, kteří se naučí dlouhou báseň, odhodí trému a s plným nasazením recitují.

Ve třetí kategorii (žáci 6. – 7. ročníků) se představilo šest recitátorů. Tereza Kubicová a Markéta Koláčková z 6. A, Adéla Korduliaková, Adéla Turková a David Kavka z 6. B a Vojtěch Baron ze 7. třídy. Ve čtvrté kategorii (žáci 8. – 9. ročníku) se představily dvě žákyně osmého ročníku, Michaela Baierová a Tereza Grossová.

Porotě se nejvíce líbila recitace Terezy Grossové, s básní Polednice si vybojovala 1. místo. Druhé místo obsadila Michaela Baierová s básní Nešťastná láska a na 3. místě skončili David Kavka s básní Hora Říp od Jaroslava Seiferta a Vojtěch Baron s básní Emanuela Frynty Nosorožec.

Pochvala patří všem recitátorům, gratulujeme vítězům a přejeme pevné nervy v městském kole soutěže, které se uskuteční 27. února v Domě dětí a mládeže Orlová.

                                                                                                        Mgr. Michal Hejda