Prosíme rodiče, kteří měli ve školním roce 2020/2021 nastavenou úhradu stravného inkasem a ve školním roce 2021/2022 nemají zájem o školní stravování, aby tuto skutečnost nahlásili vedoucí školní jídelny na tel. 596 550 174 nebo na email: jidelna@zsdetmarovice.cz

Bývalí žáci 9.třídy školního roku 2020/2021 byli odhlášeni automaticky.

Dne 1.září jsou obědy pouze pro žáky, kteří budou daný den ve školní družině. Prosíme rodiče, pokud bude jejich dítě dne 1.září 2021 ve školní družině, ať přihlásí své dítě k obědu. Děkuji.

Vedoucí školní jídelny