V letošním školním roce jsme se opětovně zapojili do SBĚRU PAPÍRU. 

SBĚROVÉ DNY:   12. 10. – 22. 10. 2021 

 – papír možno vozit od 7 do 15:30 hod. 
Upozornění:   Prosíme – papír nebalte do igelitu ani nedávejte do krabic – můžete svazovat do balíků nebo dávat do větších pytlů či beden, ze kterých papír přeložíte do kontejneru.
Sbíráme:     1. smíšený papír (noviny, časopisy, letáky, knihy, sešity, kancelářský papír, krabice od bot, sýrů…)
                    2. kartónové obaly z vlnité lepenky.

Papír dávejte do kontejnerů u školy. Kontejnery nepřeplňujte!

Nevykládejte sběr na zem bez předchozí domluvy ve škole. Nadbývající papír dáváme jako obvykle do spojky u ŠD na určená místa ( po předchozí domluvě).

Děkujeme za spolupráci.  Mgr. Mariana Szwedová, koordinárka EVVO