Druhé kolo voleb do školské rady z řad zákonných zástupců nezletilých žáků bylo neplatné z důvodu nízkého počtu oprávněných voličů.

 Na základě §167, bodu 5, školského zákona jmenuje ředitel školy  tyto členy školské rady:

  1. Marek Matušek
  2. Lucie Mandátová 

V Dětmarovicích, dne 22.1.2024

Mgr. Robert Lindert, ředitel školy

Mgr. Michal Hejda, Mgr. Pavel Figura, Mgr. Monika Stašková, členové volební komise

Příloha: oznámení – jmenování