Oznámení - výsledky 1.kola doplňujících voleb a vyhlášení 2. kola doplňujících voleb do školské rady

Oznámení o výsledku prvního kola doplňujících voleb 1 člena školské rady z řad zákonných zástupců nezletilých žáků ze dne 19.9.2023

Volby do školské rady proběhly dne 19.9.2023  v době od 8,00 hodin do 17,00 hodin prostřednictvím elektronického formuláře on-line. Volby do školské rady jsou neplatné z důvodu nízkého počtu oprávněných voličů, volební řádu bod IV. – „Za platné je možno považovat volby, kterých se zúčastní alespoň jedna třetina oprávněných voličů“.

Oznámení o vypsání termínu  druhého kola doplňujících voleb 1 člena školské rady z řad zákonných zástupců nezletilých žáků

Ředitel Základní školy a Mateřské školy Dětmarovice, příspěvková organizace ve spolupráci s volební komisí oznamuje jména kandidátů z řad zákonných zástupců nezletilých žákův souladu s § 167 zákona č. 561/2004 Sb. O předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v platném znění a dle volebního řádu školské rady :

  1. Michaela Gilarová
  2. Dalibor Besta
  3. Samuel Zádroš
  4. Nikol Wankeová

Druhé kolo doplňujících voleb do školské rady proběhne dne 3.10.2023 v době od 8,00 hodin do 17,00 hodin volbou on-line prostřednictvím elektronického formuláře. Odkaz na formulář bude zveřejněn v den konání voleb na stránkách školy.

Za platné je možno považovat volby, kterých se účastní alespoň jedna třetina oprávněných voličů.

V Dětmarovicích, dne 20.9.2023

Mgr. Robert Lindert.  ředitel školy

Mgr. Michal Hejda, člen volební komise

Příloha: Oznámení o výsledku prvního kola doplňujících voleb 1 člena školské rady z řad zákonných zástupců nezletilých žáků ze dne 19.9.2023