Oznámení - doplňující volby do školské rady

Oznámení

Ředitel Základní školy a Mateřské školy Dětmarovice, příspěvková organizace ve spolupráci s volební komisí vyhlašuje dle § 167 zákona č. 561/2004 Sb. O předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v platném znění a dle volebního řádu školské rady doplňující volby 1 člena školské rady z řad zákonných zástupců nezletilých žáků na zbývající dobu funkčního období dosavadních členů.

Volby se uskuteční v úterý 19.9.2023. Způsob a čas voleb zveřejní volební komise nejpozději 5 dnů před konáním voleb.

Jména kandidátů zveřejní volební komise nejpozději 5 dnů pře termínem konání voleb.

 

V Dětmarovicích, dne 31.8.2023

 

Mgr. Robert Lindert , ředitel školy   

Mgr. Michal Hejda, člen volební komise

Přílohy:

Oznámení o konání voleb

Oznámení o jmenování volební komise