základní škola – ZÁKLADNÍ INFORMACE K NÁSTUPU  –  informace zde

mateřská škola Koukolná – informace zde

mateřská škola Střed – informace zde

Do mateřských školek nastoupí pouze předškoláci a děti rodiče z IZS (testování bude probíhat v budově MŠ). Další informace připravujeme.

Žáci 1.stupně se budou střídat v rotační výuce následovně:

1.týden od 12.4.  do 16.4. 2021   do školy nastoupí  1. třída, 2.třída a 3. třída;  ostatní třídy pokračují v distanční výuce 

2.týden od 19.4. do 23.4. 2021 do školy nastoupí 4.A třída, 4.B třída a 5. třída;  ostatní třídy pokračují v distanční výuce

Dle upraveného manuálu Provoz škol od 12.4.2021 škola otevírá i třídu  (školní družinu)  pro děti rodičů IZS (vybrané profese) pro žáky 1.stupně v době, kdy mají distanční výuku (více -viz základní informace k nástupu bod E).

Školní družina bude fungovat od 6,00 – 16,00hod., školní autobus  – běžný provoz – ranní i odpolední spoj.

Nástup do základní školy je podmíněn plošným testováním žáků a zaměstnanců základní školy v prostoru tělocvičny.

Informace (včetně odpovědí na nejčastější dotazy)  k testování najdete na stránce: 

Testování se neprovádí u osob, kterým od prvního RT-PCR testu s pozitivním výsledkem, neuplynulo více než 90 dnů. Tuto skutečnost musí osoba prokazatelně doložit (např. potvrzení od lékaře, lékařská zpráva, zpráva z laboratoře v listinné nebo elektronické podobě). Pokud ji škole nedoloží, tak se účastní testování podle harmonogramu školy.

Vedení školy