Informace – slavnostní zahájení školního roku 2022/2023

 • Škola je otevřena od 7,30hod.. Od 7,50 – 8,00 hod. proběhne ve třídě prezence žáků, poté se žáci s třídním učitelem přesunou před budovu školy, kde se bude konat slavnostní zahájení školního roku, Po ukončení se žáci přesunou zpět do třídy, kde jim budou sděleny organizační informace pro další den.
 • Zákonným zástupcům je vstup do budovy zakázán, na žáka čekají před budovou školy. Pouze zákonní zástupci žáků 1.třídy mohou prvňáčky zavést do třídy a pak půjdou do třídy až po ukončení slavnostního  zahájení. Ve třídě jim budou sděleny další organizační informace. V tento den žáci aktovku nepotřebují.
 • Obědy budou pouze pro žáky, kteří jsou ve školní družině. Pro ostatní žáky oběd dne 1. září není – jsou automaticky odhlášeni. V případě změny, prosím zákonné zástupce, aby oběd nahlásili vedoucí školní jídelny na tel. 596550174 dne 31.8.2022
 • Školní družina běžný provoz od 6,00-16,00 hod.
 • Školní autobus dne 1.září pojede takto:
  • ranní spoj beze změny
  • odpolední spoj je přesunut – odjezd v 9,00 hod. od školy a další v 13,45 hod.
 • Dne 2.září 2022 budou třídnické hodiny a vyučování bude končit:
  • 1.- 5. třída končí v 11,30 hod.
  • 6.- 9. třída končí ve 12,25 hod.