Informace pro rodiče vycházejících žáků a žáků hlásících se na víceletá gymnázia

  • online schůzka dne 7.2.2022 v 17,00 hod přes MSTeams
  •  více informací naleznete na záložce výchovného poradce (zde)
  • další informace budou sdělovány žákům ve třídě. nebo je najdete na záložce škola – výchovný poradce a také v MS Teams v týmu – Přijímací řízení 2021. 

  • v případě dotazu můžete napsat na email popř. do chatu týmu nebo si můžeme domluvit schůzku. 

    Výchovný poradce Mgr. Stašková