• školní rok 2023/2024 začínáme v pátek 1. 9. 2023
  • v případě nemoci či pozdějšího nástupu dítě telefonicky omluvte na tel. 596 550 102
  • děti, které půjdou do školky poprvé, přiveďte ideálně mezi 7,00 až 8 ,00 hod.
  • ve vstupních prostorách školky visí na nástěnce rozdělení dětí na jednotlivé třídy, boty dítěte uložte do botníku dle přidělené značky, taktéž i věci do šatny (věci musí být řádně  podepsány), pro lepší orientaci vše dětem ukažte
  • úplata za předškolní vzdělávání + záloha na stravné se platí v hotovosti u paní učitelky nebo zřízeným inkasem (preferujeme)  nejpozději do 15. dne v daném měsíci
  • informativní schůzka proběhne v průběhu září 2023
  • stručně, co děti potřebují do školky a další informace (odkaz zde)

Po převléknutí předáte dítě paní učitelce a případně se domluvíte na dalších podrobnostech. 

Děti mohou být plačtivé, u některých dětí probíhá delší adaptace. Dejte dětem čas a začněte pozvolna. Kolikrát je odloučení složitější pro maminky a tatínky než pro samotné děti, nedejte to na sobě znát, děti to vycítí

Těšíme se na Vás. Učitelky MŠ