• do školy nastupují již všichni žáci, tedy žáci z 1.- 9. třídy, výuka dle platného rozvrhu hodin
  • Nadále platí, že přítomnost žáků na prezenční výuce je podmíněna testováním 1x týdně a  zakrytím nosu a úst (zdravotnickou roušky nebo respirátorem) 
  • všichni žáci se budou testovat pouze 1x týdně, a to vždy v PONDĚLÍ, a to podle rozpisu (viz příloha-testovani-rozpis) :

1. –  4. třída  beze změny v tělocvičně od 6,00 hod. do 7,45 hod.

5. – 9. třída ve své třídě:  v daný čas budou žáci vstupovat do budovy školy, pak do šatny a do třídy, kde se budou testovat

5. třída            vstup žáků do budovy v 7.35 hodin  

6. třída            vstup žáků do budovy v 7.35 hodin

7.A  třída         vstup žáků do budovy v 7.40 hodin

7.B třída          vstup žáků do budovy v 7.40 hodin

8. třída            vstup žáků do budovy v 7.45 hodin

9. třída            vstup žáků do budovy v 7.45 hodin

  • ostatní dny (úterý -pátek)  vstupují žáci do školy průběžně od 7,30hod.
  • ŠKOLNÍ DRUŽINA – režim bude stejný, jak minulý týden (od 17.5.2021)
  • obědy pro žáky, kteří jsou ve škole, jsou automaticky přihlášeny; rodič odhlašujete obědy žáka v případě, pokud žák není ve škole nebo nemá zájem o oběd.

Vedení školy