Od 17.5. 2021 nastupuje celý 1. stupeň, výuka dle rozvrhu hodin.

Testují se v tělocvičně pouze v pondělí, a to následovně:

Žáci 1.- 4. třídy  se testují od 6,00 do 7,40 hod.

Žáci 5. třídy se testují od 7,50 hod.

Od 17. 5. 2021 pokračuje  2.stupeň v rotaci – prezenční výuka ve škole je  7.A+7.B+9 ,  třídy 6.+8. mají distanční výuku

Žáci 7.A+7.B+9. třídy se testují se v tělocvičně  v PONDĚLÍ od 7,50 a ve  ČTVRTEK  od 7,30 hod., po testování půjdou do tříd a budou pokračovat ve výuce

Školní družina  funguje následovně (platí pro ranní i odpolední družinu)- již běžný režim, 

 – děti z družiny vstupují do školy přes družinu a jdou do daných tříd,  MIMO DEN TESTOVÁNÍ (PONDĚLÍ), kdy vstupují přes tělocvičnu

1.třída v družině 

2.třída v družině

3.třída  ráno bude ve své 3. třídě a odpoledne bude v 1. třídě

4.A +4.B  spojena a bude ve 4.A třídě

Žáci se učí podle rozvrhu (tělesná výchova pouze ve venkovních prostorech).

Obědy pro žáky, kteří jsou ve škole, jsou automaticky přihlášeny.

Rodič odhlašujete žáka v případě, pokud žák není ve škole nebo nemá zájem o oběd.