Žáci 1.stupně pokračují v již nastaveném rotačním systému beze změny.

Od 10. května se také otevře mateřská školka Koukolná a Střed pro všechny děti, bude fungovat v plném rozsahu. Děti budou bez roušek a  nebudou testovány.

Od 10. května 2021 bude zahájena i prezenční výuka žáků 2. stupně v rotačním systému, a to následovně:

1.cyklus – od 10.5. – 14.5 2021 (liché týdny)  – na prezenční výuku do školy nastoupí 6. + 8. třída a s nimi pokračuje v rotaci 1. + 2. + 3.třída, ostatní třídy mají distanční výuku

2.cyklus – od 17.5. – 21.5.2021 (sudé týdny) – na prezenční výuku do školy nastoupí 7.A + 7.B + 9.třída a s nimi pokračuje v rotaci 4.A + 4.B + 5.třída, ostatní třídy mají distanční výuku

V případě změny v epidemiologické situaci a na základě nařízení MZD  a MŠMT může dojít ke změně, o které Vás budeme zde informovat.

Podrobnější informace k nástupu a testování pro žáky 2.stupně zde a byly také poslané zákonným zástupcům emailem.

Nástup do základní školy je podmíněn plošným testováním žáků a zaměstnanců základní školy v prostoru tělocvičny. 

Zaměstnanci a žáci 1. stupně se testují pouze v pondělí a to již v zaběhnutém režimu.

Žáci 2. stupně se budou testovat v pondělí a ve čtvrtek v tělocvičně u paní Branné, a to následovně:

6.třída + 7.A se bude testovat od 7,15 hod.

8.třída + 7.B se bude testovat od 7,35 hod. 

9.třída se bude testovat od  7,50 hod.

DODRŽUJTE PROSÍM ČASY PRO TESTOVÁNÍ !

Informace (včetně odpovědí na nejčastější dotazy)  k testování najdete na stránce: 

Testování se neprovádí u osob, kterým od prvního RT-PCR testu s pozitivním výsledkem, neuplynulo více než 90 dnů. Tuto skutečnost musí osoba prokazatelně doložit (např. potvrzení od lékaře, lékařská zpráva, zpráva z laboratoře v listinné nebo elektronické podobě). Pokud ji škole nedoloží, tak se účastní testování podle harmonogramu školy.

Vedení školy