Na základě  Opatření obecné povahy  č.j. MSMT-46545/2020-1, o předávání vysvědčení nebo výpisu z vysvědčení za 1.pololeti školního roku 2020/2021 na základních školách, středních školách, konzervatořích a základních uměleckých školách se prodlužuje termín pro předání žákům až na dobu, kdy bude možná jejich osobní přítomnost na vyučování.

Žáci 3.-9. třídy obdrží výpis z vysvědčení za 1.pololetí daného školního roku v den opětovného nástupu k prezenční výuce ve škole.

Žáci 1.-2. třídy obdrží výpis z vysvědčení za 1. pololetí daného školního roku ve čtvrtek  28.1.2021.

Hodnocení žáků za 1.pololetí je zpřístupněno v Bakalářích v mobilní aplikaci pod ikonou “pololetí” a přes webovou aplikaci pod “Klasifikace – pak pololetní klasifikace”

Viz manuál – Zobrazení pololetního hodnocení žáka v systému Bakaláři