Ceníky stravného na čkolní rok 2022/20223 pro ZŠ a MŠ najdete v příloze č. 1 Vnitřního řádu daných jídelen na záložce Jídelna – dokumenty, aktuality (odkaz zde)

1. PLATBY INKASEM

Prosíme zákonné zástupce strávníků o překontrolování výše nastavených limitů inkas na svých účtech z důvodu navýšení cen stravného.

Doporučujeme výši limitu zvážit. Vzhledem k rostoucím cenám může během školního roku dojít k dalšímu navyšování cen stravného, tedy pokud si nastavíte minimální limit, nezapomeňte při případném zvyšování cen limit navýšit.

Vždy je z Vašeho účtu  stahovaná pouze částka, kterou budete mít v záznamu odebraných jídel, tj. záloha na následující měsíc (počet školních/pracovních dnů x sazba stravného) ponížená o vrácenky za předchozí měsíc,  u plátců úplaty MŠ plus 350,- Kč za úplatu.

Doporučené minimální limity pro inkaso (1 strávník)

a) ZŠ

Strávníci 7 – 10 let:     700,- Kč / 1 strávník (23 dnů x 29,- Kč)

Strávníci 11 – 14 let:   750,- Kč / 1  strávník (23 dnů x 31,- Kč)

Strávníci 15 a více:      800,- Kč / 1 strávník (23 dnů x 33,- Kč)

Cizí :                               1 600,- Kč / 1 strávník (23 dnů x 69,- Kč)

b) MŠ

Děti do 6 let- celodenní s úplatou MŠ:    1400,- Kč / 1 dítě =  1050,- Kč / 1 strávník (23 dnů x 44,- Kč)  + 350,- Kč úplata za MŠ

Děti do 6 let- celodenní bez úplaty  MŠ: 1050,- Kč / 1 dítě =  1050,- Kč / 1 strávník (23 dnů x 44,- Kč)

Děti 7 let a více – celodenní bez úplaty  MŠ: 1100,- Kč / dítě =  1100,- Kč / 1 strávník (23 dnů x 47,- Kč)

Stahování záloh na stravné na září inkasem  bude probíhat od 19.8.2022.

 

2. HOTOVOSTNÍ PLATBY

Platby v hotovosti na měsíc září 2022:

Základní škola – možno hradit již od 30.8.2022 v době 7:00 – 14:00 hod. u vedoucí školní jídelny

Mateřská škola – možno hradit od 1.9.2022 v mateřské škole (nejpozději však do 15. dne daného měsíce)

 

Vedoucí školní jídelny