Informace – 4. září 2023 - slavnostní zahájení školního roku 2023/2024

  • Škola je otevřena od 7,30 hod.. Od 7,50 – 8,00 hod. proběhne ve třídě prezence žáků, poté se žáci s třídním učitelem přesunou před budovu školy, kde se bude konat slavnostní zahájení školního roku, Po ukončení se žáci přesunou zpět do třídy, kde jim během hodiny budou sděleny organizační informace pro další den. Předpokládaný konec výuky je v 8,35 hod.
  • Zákonným zástupcům je vstup do budovy zakázán, na žáka čekají před budovou školy. Pouze zákonní zástupci žáků 1.třídy mohou prvňáčky ráno zavést do třídy. Po skončení slavnostního  zahájení své děti opětovně do třídy doprovodí. Ve třídě jim budou sděleny další organizační informace. V tento den žáci aktovku nepotřebují.
  • Obědy budou pouze pro žáky, kteří jsou ve školní družině. Pro ostatní žáky oběd dne 4. září není – jsou automaticky odhlášeni. V případě změny, prosím zákonné zástupce, aby oběd nahlásili vedoucí školní jídelny na tel. 596550174 do 31.8.2023.
  • Školní družina: běžný provoz od 6,00-16,00 hod.
  • Školní autobus: dne 4. září pojede takto:
  • Dne 5. září 2023 proběhnou třídnické hodiny a vyučování bude končit:
    • 1.- 5. třída v 11,30 hod.
    • 6.- 9. třída ve 12,25 hod.

Vedení školy