Zápis do 1.třídy pro školní rok 2022/2023

Zápis se týká dětí narozených mezi 1.9.2015 až 31.8.2016 a dětí s odkladem povinné školní docházky z loňského roku.

Zápis do 1.třídy pro budoucí prvňáčky se bude konat v budově Základní školy Dětmarovice –  1. patro, a to  v termínech:

  • úterý 5.dubna 2022 od 13,00 do 17,00 hodin (pro děti z MŠ Dětmarovice Střed)
  • čtvrtek 7.dubna 2022 od 13,00 do 17,00 hodin (pro děti z MŠ Dětmarovice Koukolná)
  • děti z jiných mateřských školek mohou přijít buď v úterý 5.4.2022 nebo ve čtvrtek 7.4.2022  v době od 13,00 – 17,00 hod.

K zápisu potřebujete rodný list dítěte, ve škole vyplníte potřebné dokumenty, V případě zájmu si je můžete vytisknout a vyplnit předem (žádost o přijetízápisový list).

V případě odkladu školní docházky potřebujete vyplnit žádost o odklad (formulář zde). K žádosti se dokládá Doporučení školského poradenského zařízení (PPP, SPC)  a odborné posouzení dětského lékaře nebo klinického psychologa. Pokud doporučení ze ŠPZ nemáte, dodáte neprodleně po obdržení.

V případě předčasného přijetí dítěte je nutno vyplnit žádost o předčasné přijetí dítěte a zápisový list. K žádosti se dokládá u dětí narozených od 1.9.2016 do 31.12.2016 Doporučení školského poradenského zařízení (PPP, SPC) a u dětí narozených od 1.1.2017 do  30.6.2017 se přikládá Doporučení školského poradenského zařízení (PPP, SPC) a do doporučení odborného (dětského) lékaře.

Při zápisu do 1.třídy můžete zároveň zapsat dítě do školní družiny (přihláška zde)  a  na školní autobus (přihláška zde).

Na všechny budoucí prvňáčky a jejich rodiče se těší pedagogický sbor školy