Dva týdny v duchu programování (akce CodeWeek)

Naše škola se v termínu 11. – 22. října zúčastnila akce CodeWeek, jež je známá také jako Evropský týden programování. Cílem akce bylo přiblížit žákům svět programování, robotiky a moderních technologií.

            V rámci výuky informatiky pronikli žáci 5. – 9. třídy do tajů jednoduchého i složitějšího programování ve Scratchi, poznali svět Ozobotů a vyzkoušeli si stavebnici Lego WeDoo. Třeťáci si pak v rámci matematiky procvičili malou násobilku prostřednictvím QR kódů a ve výtvarné výchově pronikli do rozšířené reality a zjistili, co jsou pixely.