MS TEAMS - příručky pro práci, přihlášení do účtu MS Teams propojeného s Office 365, přihlášení do Bakalářů

Postup, jak se přihlásit do Bakalářů a školního účtu Office 365  ( i do  učebny MS Teams).

V případě jakýchkoliv dalších problémů nebo dotazů týkajících se práce s MS Teams nebo obnovení hesla pište na e-mail hejda@zsdetmarovice.cz

Pravidla pro používání MS TEAMS - platná od 1.9.2021

1. Pamatuj si své přihlašovací údaje. V případě, že zapomeneš heslo, ihned požádej učitele o nové.
2. MS Teams sleduj pravidelně. Najdeš zde například zadání úkolů či materiály z hodin.
3. Pro komunikaci s učitelem využívej soukromý chat.
4. Pamatuj, že on-line hodinu zahajuje učitel.
5. Pokud bude ve třídě tým, který nevytvořil učitel má správce MS Teams oprávnění kontrolovat obsah. V případě, že tým bude sloužit k jiným než výukovým účelům (např. hry, nevhodné diskuze…) bude tento tým zrušen.
6. V prostředí MS Teams dodržuj zásady správného chování v on-line prostředí. Nezapomeň, že i zde platí slušnost. V případě, že nebudeš toto pravidlo dodržovat, porušuješ školní řád.
7. Svou práci odevzdej k konkrétnímu zadaní. Pokud ti práce k zadání nejde přiložit, informuj o tom svého učitele. Nezapomeň každý úkol odevzdat v čitelné podobě.

Děkujeme za dodržování pravidel.

učitelé ZŠ Dětmarovice 

Informace pro školní rok 2021/2022

Probíhá archivace týmů z loňského školního roku a  budou se vytvářet nové týmy pro tento školní rok 2021/2022.

Žáci budou v hodinách informování o nových týmech a budou procvičovat práci v MS Teams.

Informace platné od 1. března 2021

Nově byl aktualizován dokument : Nejčastější dotazy při práci v Teams – aktualizace březen 2021

1.třída a 2.třída – nově

 • nově přechod na distanční výuku -rozvrhy výuky vloženy do příslušné třídy  – viz níže a zaslány zákonným zástupcům emailem

3. třída až 9.třída

 • nadále pokračují v distanční výuce se stejným rozvrhem

Obědy: 

 • obědy byly žákům automaticky odhlášeny
 • žáci mají nárok na dotovaný oběd, v případě zájmu nahlásíte den předem (do 10,00hod) vedoucí školní jídelny ( paní Mandátová tel.596550174). Oběd se vydává do vlastních jídlonosičů u zadního vchodu do jídelny v době od 11,00 do 12,00hod.

Nově vytvořený dokument pro práci v Teams – nejčastější dotazy při práci v Teams, návody a řešení problémů = zde

Postup, jak se přihlásit do Bakalářů a školního účtu Office 365  (učebna MS Teams).

 Vedení školy

Informace pro jednotlivé třídy včetně rozvrhu hodin s online výukou

Informace platné od 4.ledna 2021 - daný režim pokračuje i v únoru 2021

1.třída a  2.třída 

 • prezenční výuka ve škole
 • družina má běžný provoz ( 6,00 – 16,00 hod.)
 • školní autobus jezdí ráno dle rozpisu a odpoledne pouze ve 13,45 hod. 
 • obě třídy budou chodit přes vchod do školní družiny
 • žáci budou mít nasazenou roušku po celou dobu  pobytu ve škole i školní družině (doporučujeme 3 roušky denně, pokud chodí do družiny); roušky se sundávají pouze při konzumaci jídla a pití

 • prosím o dodržování rozestupu a nošení roušek před vchodem do družiny i  do školy

3.třída  až  9.třída

 • distanční výuka – rozvrhy výuky vloženy do příslušné třídy na záložce- pro rodiče – distanční výuka
 • obědy byly žákům automaticky odhlášeny
 • žáci mají nárok na dotovaný oběd, v případě zájmu nahlásíte den předem (do 10,00hod) vedoucí školní jídelny ( paní Mandátová tel.596550174). Oběd se vydává do vlastních jídlonosičů u zadního vchodu do jídelny v době od 11,00 do 12,00hod.

Nově vytvořený dokument pro práci v Teams – nejčastější dotazy při práci v Teams, návody a řešení problémů = zde

Postup, jak se přihlásit do Bakalářů a školního účtu Office 365  (učebna MS Teams).

 Vedení školy

Informace k otevření školy od pondělí 30.11.2020

Prezenční výuka ve škole  je povinná  pro všechny žáky 1. stupně + 9.třída.

Třídy 6. + 7.A+7.B+8. se střídají v prezenční a distanční výuce. 

Důležité informace k nástupu –  zde informace.

Žáci z 6. + 8. třídy mají prezenční výuku ve škole v týdnech:  od 30.11. – 4.12.2020  + od 14.12. – 18.12.2020

Žáci ze 7.A + 7.B mají prezenční výuku ve škole v týdnech: od 7.12.- 11.12.2020 + od 21.12. – 22.12.2020

Rozvrh pro týden, kdy mají distanční výuku – (barevně vyznačeny jsou online hodiny) –  zde rozvrh platný od 30.11.2020 pro  6. až 8. třídu.

Dané informace i rozvrhy jsou vloženy  i do příslušných tříd.

ŠKOLNÍ AUTOBUS – pojede podle rozpisu – ranní spoj + odpolední spoje ve 13,00 hod. a ve 13,45 hod.

Vedení školy