Informace pro školní rok 2022/2023

Probíhá archivace týmů z loňského školního roku a  budou se vytvářet nové týmy pro tento školní rok 2022/2023.

Žáci budou v hodinách informování o nových týmech a budou procvičovat práci v MS Teams.

V případě ztráty hesla kontaktujte Mgr. Michala Hejdu.

MS TEAMS - příručky pro práci, přihlášení do účtu MS Teams propojeného s Office 365, přihlášení do Bakalářů

Postup, jak se přihlásit do Bakalářů a školního účtu Office 365  ( i do  učebny MS Teams).

V případě jakýchkoliv dalších problémů nebo dotazů týkajících se práce s MS Teams nebo obnovení hesla pište na e-mail hejda@zsdetmarovice.cz

Pravidla pro používání MS TEAMS - platná od 1.9.2021

1. Pamatuj si své přihlašovací údaje. V případě, že zapomeneš heslo, ihned požádej učitele o nové.
2. MS Teams sleduj pravidelně. Najdeš zde například zadání úkolů či materiály z hodin.
3. Pro komunikaci s učitelem využívej soukromý chat.
4. Pamatuj, že on-line hodinu zahajuje učitel.
5. Pokud bude ve třídě tým, který nevytvořil učitel má správce MS Teams oprávnění kontrolovat obsah. V případě, že tým bude sloužit k jiným než výukovým účelům (např. hry, nevhodné diskuze…) bude tento tým zrušen.
6. V prostředí MS Teams dodržuj zásady správného chování v on-line prostředí. Nezapomeň, že i zde platí slušnost. V případě, že nebudeš toto pravidlo dodržovat, porušuješ školní řád.
7. Svou práci odevzdej k konkrétnímu zadaní. Pokud ti práce k zadání nejde přiložit, informuj o tom svého učitele. Nezapomeň každý úkol odevzdat v čitelné podobě.

Děkujeme za dodržování pravidel.

učitelé ZŠ Dětmarovice