V týdnu od 19. února jsme se v rámci výuky věnovali tématu bezpečnosti v kybersvětě. Pro žáky 4. – 9. ročníku byly připraveny různorodé aktivity týkající se osobních údajů, sociálních sítí, tvorby bezpečných hesel a v neposlední řadě přišel na řadu mobilní telefon a jeho zabezpečení. Všechny aktivity proběhly v rámci Dne bezpečnějšího internetu, který je nedílnou součástí primární prevence na naší škole a celorepublikově je připomínám v únoru.